Specialist voor verenigingen of stichtingen
Een stichting heeft altijd een ideëel of sociaal doel en kunt u uitsluitend oprichten bij notariële akte of bij testament. De stichting is een rechtspersoon. Voor het oprichten van een vereniging zijn minimaal twee oprichters nodig. Wilt u een vereniging oprichten met volledige rechtsbevoegdheid? Dan dient de oprichtingsakte ingeschreven te worden bij de notaris. Graag begeleiden wij de oprichting van uw stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Wanneer een stichting oprichten?

Een stichting wordt opgericht om met behulp van een vermogen een bepaald doel te realiseren. U kunt een stichting alleen oprichten bij notariële akte. De stichting is een rechtspersoon. Deze wordt vertegenwoordigd door de daartoe aangewezen bestuurders, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de oprichtingsakte van een stichting worden statuten vastgelegd. Daarin staat de naam van de stichting, de plaats van vestiging, de manier waarop bestuursleden benoemd en ontslagen worden en de bestemming van overgebleven geld en goederen als de stichting ophoudt te bestaan. Ook het doel van de stichting moet in de statuten staan. Dit mag van alles zijn, zolang het maar niet inhoudt dat er uitkeringen worden gedaan aan oprichters, bestuurs- en commissieleden.

Wanneer een vereniging oprichten?

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Verenigingen zijn er in twee soorten. Voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft u een notariële akte nodig, met daarin de statuten van de vereniging. Richt u een vereniging op zonder notariële akte, dan heeft de vereniging slechts beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag minder. Ook bestuurders van zo'n vereniging zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. U kunt een vereniging oprichten bij notariële akte, onder­handse akte of mondelinge afspraak. Wij informeren u graag.

Publicatieplicht ANBI's

De regelgeving over algemeen nut beogende instellingen (ANBI) – bijvoorbeeld goede doelen – is vrijwel continu in beweging. Bent u als bestuurder betrokken bij een dergelijke stichting of vereniging? Dan is het noodzakelijk om aan de ANBI-voorwaarden te blijven voldoen. Wij begeleiden u daarbij graag.

Kantoor Trias Notarissen

Notariële diensten op maat

Iedereen en elke situatie is anders. Wij denken graag met u mee. Heeft u een specifieke vraag? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerkoplossingen op notarieel vlak. Neem contact op of bel voor advies.

Bel (0113) 23 28 00

of neem contact op

Notariële diensten op maat