Goed voorbereid op onverwachte situaties
Met een levenstestament schept u als ondernemer duidelijkheid. Wij stellen uw levenstestament graag voor u op. Natuurlijk denken met u mee in een persoonlijk gesprek. Wij adviseren maar u beslist zelf wat wij in het levenstestament opnemen. We leggen de afspraken officieel voor u vast. Zo krijgen ze rechtskracht.

Continuïteit onderneming waarborgen

Ondernemers zijn vaak niet voorbereid op onverwachte situaties. Als een ondernemer tijdelijk of langdurig uitvalt, is in veel gevallen niet geregeld wie zijn taken in het bedrijf overneemt. Valt u als ondernemer langdurig onverwacht uit, dan is de kans groot dat uw bedrijf tijdelijk stuurloos is. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming en soms zelfs leiden tot (bijna) faillissement. Het levenstestament kan ook voor u een oplossing zijn.

Levenstestament biedt oplossing

Bij wet is er nauwelijks iets geregeld als het gaat om de continuïteit van uw onderneming. Het is dus van belang om zelf een regeling te treffen voor de situatie waarbij u niet meer zelf over uw (vermogensrechtelijke) belangen kunt beschikken. In een levenstestament kunt u iemand benoemen die tijdens de periode van ziekte of kortere of langere afwezigheid namens u beslissingen neemt en het bedrijf voortzet. U kunt vastleggen wat uw ideeën zijn voor de bedrijfsvoortzetting. Ook kunt u in het levenstestament toezichthouders benoemen. Zij houden in de gaten of het bedrijf daadwerkelijk wordt voorgezet op de manier die u voor ogen heeft.

Ook uw persoonlijke zaken regelen

U kunt ook persoonlijke zaken in uw levenstestament regelen. Mogelijke onderwerpen daarin zijn wie uw privérekeningen beheert, wie de betalingen doet en wie de beslissingen neemt over uw medische behandeling. In het levenstestament van een ondernemer worden vaak twee vertrouwenspersonen benoemd: één die de leiding over de onderneming tijdelijk overneemt en een ander die uw persoonlijke belangen behartigt.

Kantoor Trias Notarissen

Notariële diensten op maat

Iedereen en elke situatie is anders. Wij denken graag met u mee. Heeft u een specifieke vraag? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerkoplossingen op notarieel vlak. Neem contact op of bel voor advies.

Bel (0113) 23 28 00

of neem contact op

Notariële diensten op maat