Splitsen van zeggenschap en winst
Het kan wenselijk zijn dat iemand wél het economisch belang bij een bepaald vermogensbestanddeel verkrijgt, maar niet de zeggenschap. Dit kunnen wij realiseren door de vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld de aandelen, te certificeren. Wij zijn u graag van dienst bij de certificering van aandelen en het oprichten van een Stichting Administratiekantoor.

Hoe komt een certificering tot stand?

Iedere aandeelhouder draagt zijn aandelen in de bv over aan een speciaal daartoe opgerichte stichting. Hij krijgt daarvoor de certificaten van diezelfde aandelen terug. De zeggenschap wordt uitgeoefend door het bestuur van de stichting, terwijl de certificaten van aandelen de vermogensrechten vertegenwoordigen. Daarmee bereiken we dat een (onafhankelijke) derde deel uit maakt van het stichtingsbestuur, die het belang van de onderneming maar ook de belangen van de aandeelhouders bewaakt.

Stappen om tot certificeren te komen

Eerst richten wij een zogenaamd Stichting Administratiekantoor (STAK) op. Daarbij is de wijze van benoeming van (opvolgende) bestuurders van groot belang. Vervolgens maken wij een akte waarin we de administratievoorwaarden vastleggen. Het traject van het opzetten van de certificering wordt afgesloten met het ondertekenen van een akte, waarbij de aandelen in de bv worden overgedragen aan de STAK. Hiermee kan het STAK-bestuur de zeggenschap uitoefenen, die verbonden is aan de aandelen. In ruil voor de aandelen geeft de STAK certificaten van aandelen uit aan de (voormalige) aandeelhouder. Aan die certificaten zijn de winst- en vermogensrechten verbonden. Deze certificering is een fiscaal neutrale handeling. Dit wil zeggen dat er geen afrekening plaatsvindt voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting.

Fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging

Een certificering wordt vaak ingezet als een middel om de bedrijfsopvolging van een onderneming naar een volgende generatie fiscaal vriendelijk te structureren.

Kantoor Trias Notarissen

Notariële diensten op maat

Iedereen en elke situatie is anders. Wij denken graag met u mee. Heeft u een specifieke vraag? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerkoplossingen op notarieel vlak. Neem contact op of bel voor advies.

Bel (0113) 23 28 00

of neem contact op

Notariële diensten op maat