Agrarische notaris
De bedrijfsvoering van agrarische bedrijven wordt door de toenemende wet- en regelgeving steeds complexer. Daarnaast zijn er specifieke zaken zoals fosfaatrechten, betalingsrechten, ledenleveringsbewijzen (LLB's), jachtrecht en pacht. En wat te denken van kwesties als huwelijkse voorwaarden, maatschapscontracten, testamenten, bedrijfsopvolging en nalatenschappen? Juist in hun onderlinge verband zijn wij specialist. Wij begeleiden u bij het maken van de juiste keuzes.

Oog voor het bedrijf en de familiebelangen

Agrarische bedrijven zijn doorgaans gebonden aan grond. In dergelijke bedrijven lopen familieverhoudingen en zakelijke verhoudingen vaak in elkaar over. Die komen tot uitdrukking in tal van zaken, waaronder opvolgingsvraagstukken en geleidelijke vermogensoverdracht (estate planning). De meeste agrarische bedrijven worden als eenmanszaak of in maatschapsverband gevoerd. Elke situatie vraagt eigen oplossingen, met oog voor zowel het bedrijf als de familiebelangen.

Agrarische bedrijfsoverdracht is complex

Wij onderzoeken of u ook in juridische zin – onvoorwaardelijk – eigenaar bent van wat u gaat verkopen. Gelden er erfdienstbaarheden, kettingbedingen, afrekenbedingen of een aanbiedplicht? Is er sprake van pacht en werkt de verpachter mee? Welke productierechten spelen een rol? Wie is daarvan eigenaar? Heeft de koper bijzondere verplichtingen ten opzichte van u? Welke vrijstellingen gelden er voor de overdrachtsbelasting en schenkbelasting? Ook de positie van andere gezinsleden, zoals broers en zussen, krijgt de nodige aandacht. En natuurlijk uw testament. Spreken verschillende regelingen elkaar niet tegen? Kortom, samen met u proberen we duidelijkheid te scheppen en alle mogelijke misverstanden te voorkomen.

Kantoor Trias Notarissen

Notariële diensten op maat

Iedereen en elke situatie is anders. Wij denken graag met u mee. Heeft u een specifieke vraag? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerkoplossingen op notarieel vlak. Neem contact op of bel voor advies.

Bel (0113) 23 28 00

of neem contact op

Notariële diensten op maat