De nalatenschap goed afhandelen
Een overledene wordt ook wel de erflater genoemd. De overledene laat bezittingen en/of schulden na. Die vormen samen de nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden op de erfgenamen. Wij maken een verklaring van erfrecht op. Daarin vermelden wij wie er overleden is, of er een testament is, wie op grond van de wet of het testament de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap kan afhandelen.

Wettelijk erfrecht

Als de overledene een testament heeft, verkrijgen de erfgenamen het hele of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is vastgelegd. Is er geen testament , dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en wat zij verkrijgen.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht geven wij af na controle op de aanwezigheid van een testament bij het Centraal Testamenten Register, controle van de persoonsgegevens van de overledene en de erfgenamen. Met de verklaring van erf­recht kan de nala­tenschap afgewikkeld worden.

Akte van verdeling

Een akte van verdeling of een notariële boedelbeschrijving is noodzakelijk wanneer één van de erfgenamen minderjarig is of wanneer er onroerende zaken moeten worden verdeeld.

Notaris als executeur

Wie regelt uw zaken, nadat u bent overleden? Doorgaans is dit een zaak voor uw erfgenamen. Zij zorgen ervoor dat nog openstaande rekeningen worden betaald, abonnementen worden opgezegd of spullen worden verkocht. Vaak krijgt één van de erfgenamen een volmacht om alles te regelen. Het samen afwikkelen van een erfenis, kan de relatie tussen uw erfgenamen onder druk zetten. Wij adviseren om die reden om een executeur te benoemen. Dit kan uw notaris zijn. U kunt erop vertrouwen dat wij uw erfenis zorgvuldig en vertrouwelijk afwikkelen. Bovendien bespaart u uw erfgenamen hiermee veel werk en zorgen!

Erfenis aanvaarden of verwerpen

Als erfgenaam kunt u een nalatenschap zuiver aanvaarden, verwerpen of bene­ficiair aanvaarden. Natuurlijk bespreken we in een persoonlijk gesprek graag de voors en tegens van deze keuzes.

Gerelateerde diensten

Kantoor Trias Notarissen

Notariële diensten op maat

Iedereen en elke situatie is anders. Wij denken graag met u mee. Heeft u een specifieke vraag? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerkoplossingen op notarieel vlak. Neem contact op of bel voor advies.

Bel (0113) 23 28 00

of neem contact op

Notariële diensten op maat