Beter weggeven dan nalaten
Hoe groter uw erfenis, hoe meer belasting uw erfgenamen moeten betalen. Dat kunt u voorkomen. Samen met u maken we een plan dat voorziet in schenkingen of vermogensoverdracht. Eerder weggeven als alternatief voor later nalaten. Het doel hiervan is dat u en uw erfgenamen zo min mogelijk belasting betalen, dat u zonder financiële zorgen oud kunt worden en dat de familierelaties goed blijven.

Belastingvrij schenken

U kunt uw kinderen belastingvrij geld schenken. Dit gebeurt regelmatig, bijvoorbeeld om de kinderen extra geld te geven voor een studie, eigen huis of als reserve. Bijkomstig voordeel, en soms ook juist dé reden om te schenken, is het verlagen van de toekomstige erfenis en daarmee de verschuldigde erfbelasting.

Erfbelasting /Schenkbelasting

Iedereen die iets erft, krijgt te maken met erfbelasting. Hoeveel u aan de Belastingdienst moet betalen, hangt af van de omvang van de erfenis en van uw (familie)relatie tot de overledene. Schenkt u iemand geld, dan moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Maar er zijn tal van vrijstellingen om belastingvrij te schenken. U kunt schenkingen doen in geld, maar ook in goederen. Of bijvoorbeeld een huis onder de marktwaarde aan uw kinderen verkopen of een renteloze lening verstrekken.

Erfbelasting /Schenkbelasting Iedereen die iets erft, krijgt te maken met erfbelasting. Hoeveel u aan de Belastingdienst moet betalen, hangt af van de omvang van de erfenis en van uw (familie)relatie tot de overledene. Schenkt u iemand geld, dan moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Maar er zijn tal van vrijstellingen om belastingvrij te schenken. U kunt schenkingen doen in geld, maar ook in goederen. Of bijvoorbeeld een huis onder de marktwaarde aan uw kinderen verkopen of een renteloze lening verstrekken.
erfbelasting

Estate planning

Het gedurende een bepaalde periode geleidelijk overdragen van vermogen van de ene generatie op de volgende heet Estate Planning. Veelal is het voornaamste doel hiervan belastingbesparing.

Estate planning is een combinatie van testamenten, huwelijkse voorwaarden en een schenkingsplan. Hier komt van alles bij kijken: fiscale gevolgen, juridische gevolgen (regelingen), sociale gevolgen (familiesfeer) en emotionele gevolgen (bij u zelf). Dit vraagt om een zorgvuldige afweging, waarin u alle voor- en nadelen tegen elkaar kunt afzetten. Trias Notarissen heeft ervaren estate planners, zij zijn u hierbij graag van dienst.

Kantoor Trias Notarissen

Notariële diensten op maat

Iedereen en elke situatie is anders. Wij denken graag met u mee. Heeft u een specifieke vraag? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerkoplossingen op notarieel vlak. Neem contact op of bel voor advies.

Bel (0113) 23 28 00

of neem contact op

Notariële diensten op maat