Uw levenstestament maken
Ook u kent ze ongetwijfeld. Mensen die vanwege dementie, hersenaandoening of anderszins hun eigen zaken niet meer kunnen regelen. Wilt u – als het u zou overkomen – zelf de regie in handen houden? Het levenstestament biedt u die mogelijkheid. Wij helpen u graag bij het opstellen ervan.

Zaken bij leven vastleggen

In een levenstestament legt u zaken vast, die gelden tijdens uw leven. Het levenstestament is een notariële akte en wordt geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister. In deze akte legt u uw persoonlijke wensen vast voor het geval u niet meer in staat bent zelfstandig te handelen, bijvoorbeeld door een ongeval of een ziekte. In een levenstestament kunt u één persoon of meerdere personen aanwijzen die u vertrouwt. Deze personen kunt u machtigen om namens u bepaalde zaken te regelen.

 

Inhoud levenstestament

Een levenstestament biedt uitkomst wanneer u de regie wilt houden over uw eigen leven. Het is verstandig om hierover na te denken. Het geeft een hoop rust als u weet dat de zaken die u belangrijk vindt, vast staan. Voorbeelden hiervan zijn uw jaarlijkse schenkingen aan de (klein)kinderen. Wat moet er gebeuren als u zelf niet meer in staat bent die schenkingen te doen? Wanneer wilt u nog medische handelingen ondergaan en wanneer niet meer? Wie mag uw bankzaken behartigen? Naar welk verpleeghuis wilt u en wie mag daarover beslissen?

Anders dan ‘gewoon’ testament

In het levenstestament regelt u zaken die tijdens uw leven om beslissingen vragen. Voor wat moet gebeuren ná uw overlijden is een ‘gewoon’ testament noodzakelijk.

 

Centraal Levenstestamentenregister

Na het ondertekenen van uw levenstestament, bewaren wij de akte in onze kluis. Vervolgens wordt in het Centraal Levenstestamentenregister geregistreerd dat u deze akte heeft opgemaakt. Het register heeft geen toegang tot de inhoud van uw levenstestament. Het kan enkel eventuele belanghebbenden informeren dat u een levenstestament heeft opgemaakt en bij welke notaris dit is gebeurd. U krijgt een afschrift en, zo u wilt, ook een uittreksel mee. Dit kunt u bijvoorbeeld aan uw huisarts geven of aan een andere instantie, zoals de bank.

Gerelateerde diensten

Kantoor Trias Notarissen

Notariële diensten op maat

Iedereen en elke situatie is anders. Wij denken graag met u mee. Heeft u een specifieke vraag? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerkoplossingen op notarieel vlak. Neem contact op of bel voor advies.

Bel (0113) 23 28 00

of neem contact op

Notariële diensten op maat