Koop, leveren & financieren
Trias Notarissen is de spin in het web bij het kopen en verkopen van uw woning. Wij zijn duidelijk en transparant over alles wat er bij een zo’n belangrijke beslissing komt kijken. De ondertekening van de koopovereenkomst vindt vaak plaats via de betrokken makelaar. De daadwerkelijke eigendomsoverdracht -het moment dat u de sleutel ontvangt- en de hypotheekakte tekent u bij ons. Is er geen makelaar bij de (ver)koop betrokken ? Ook dan kunnen wij voor u de koopovereenkomst opstellen.

Een huis kopen

Bij de aankoop van een huis komt heel wat kijken. Wij regelen voor u een grondig eigendomsonderzoek, de leveringsakte en hypotheekakte. Indien u geen makelaar heeft ingeschakeld, stellen wij desgewenst ook de voorafgaande koopovereenkomst op. Het is gebruikelijk dat de kopende partij de notaris aanwijst, want als koper betaalt u meestal ook de kosten. Als u de (voorlopige) koopovereenkomst heeft getekend, kunt u in sommige gevallen de koop nog ontbinden. De wet geeft u een bedenktijd van drie volle dagen. In de koopovereenkomst kunt u met de verkoper uitzonderingen afspreken om de koop te ontbinden. Het is belangrijk om deze uitzonderingen tot ontbinding juridisch goed vast te leggen. We bespreken dit graag met u.

Overdracht van een huis

De leveringsakte maken wij aan de hand van de koopovereenkomst. Zodra u de leveringsakte hebt getekend, melden wij dit bij het Kadaster door het inschrijven van een afschrift van de leveringsakte. U ontvangt vervolgens een officieel eigendomsbewijs. Eigenaar wordt u niet zomaar. Voordat de levering kan plaatsvinden, controleren wij een aantal belangrijke zaken.

Wij gaan na of de verkoper inderdaad de eigenaar is en kan verkopen, of de koper de koopsom heeft betaald en of geen van partijen failliet is of onder curatele gesteld. Kortom we gaan na of beide partijen bevoegd zijn. Verder onderzoeken wij of alle gegevens over pand en perceel goed zijn beschreven en of er aan uw nieuwe eigendom verplichtingen vast zitten. Tot slot controleren we of de verkoper en u voldoen aan de verplichtingen, die in de koopovereenkomst zijn opgenomen.

Een huis financieren

De kans is groot dat de aankoop van uw huis gefinancierd wordt door een bank, verzekeraar of pensioenfonds. Als u geld leent om een huis te kopen, geeft u in ruil uw woning in onderpand aan de geldverstrekker. Dit heet hypotheek verlenen.  Deze hypotheek biedt de geldverstrekker de zekerheid dat het door hem geleende geld uiteindelijk weer terugkomt. Het recht van hypotheek kan alleen worden gevestigd in een notariële akte, die wordt ingeschreven bij het kadaster. Wij stellen de hypotheekakte zorgvuldig en transparant voor u op.

Kantoor Trias Notarissen

Notariële diensten op maat

Iedereen en elke situatie is anders. Wij denken graag met u mee. Heeft u een specifieke vraag? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerkoplossingen op notarieel vlak. Neem contact op of bel voor advies.

Bel (0113) 23 28 00

of neem contact op

Notariële diensten op maat