Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Familiebedrijven zorgen voor 25% Nederlandse bedrijfsomzet

  16 november 2020 Begin 2018 telde Nederland bijna 273 duizend familiebedrijven. Daarvan waren er 195 duizend actief in het niet-financiële bedrijfsleven. Zij realiseerden in 2018 403 miljard euro omzet, grofweg een kwart van de totale omzet in het niet-financiële bedrijfsleven.
 • Speciaal testament voor relaties zonder kinderen

  16 november 2020 Wie getrouwd is of samenwoont en geen kinderen heeft, kan er voor zorgen dat na beider overlijden niet de gehele nalatenschap bij de familie van de langstlevende partner terecht komt. De oplossing is een zogenaamd tweetrapstestament.
 • Financiën verduidelijkt nieuwe regels overdrachtsbelasting

  09 november 2020 Het kabinet wil de overdrachtsbelasting op 1 januari 2021 wijzigen. Er komt onderscheid tussen (jonge) starters (0%), doorstromers (2%) en overige verkrijgers (8%). Omdat hierover vanuit uiteenlopende velden vragen kwamen, heeft het ministerie van Financiën hierover meer duidelijkheid verschaft.
 • Rechtsgeldige besluiten buitengewone algemene ledenvergadering vragen zorgvuldigheid

  09 november 2020 Als een buitengewone algemene ledenvergadering niet op de juiste manier wordt georganiseerd, zijn de aldaar genomen besluiten niet rechtsgeldig.
 • Omzichtig handelen bij tegenstrijdig belang bestuurslid stichting

  02 november 2020
 • Machtiging via verklaring van erfrecht cruciaal

  02 november 2020 Bij de afwikkeling van een nalatenschap kunnen tal van obstakels tevoorschijn komen. Om die zonder problemen uit de weg te kunnen gaan is een verklaring van erfrecht cruciaal. Daarin wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn en wie namens de erfgenamen mag optreden.
 • Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

  26 oktober 2020 Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.
 • Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

  26 oktober 2020
 • Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

  19 oktober 2020 In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.
 • Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

  19 oktober 2020 In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.