Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Permanent wonen in vakantiehuis meestal niet toegestaan

  21 januari 2019 Niet alleen in vrije tijd, maar permanent wonen in een vakantiehuis op een mooie plek. Veel mensen zouden het graag willen. Voor u er aan begint, is het verstandig om eerst maar bij de gemeente te informeren naar het bestemmingsplan. Vrijwel altijd blijkt dan dat permanente bewoning niet is toegestaan. Vrijwel altijd, maar niet altijd.
 • Doorschuiving ab-claim in erfenis soms alleen op verzoek alle erfgenamen

  21 januari 2019 Niet iedereen erft aandelen in een BV, maar het komt wel regelmatig voor. Ook niet altijd is er sprake van het beneficiair aanvaarden van een dergelijke erfenis. Echter, de combinatie van beide is wel interessant, des te meer als het gaat om de wens van een of meer erfgenamen om de doorschuiffaciliteit van ab-aandelen toe te passen.
 • Voorkom narigheid, maak een testament

  14 januari 2019 Het belang van een testament is al lang aangetoond. Het aantal ruzies om erfenissen tussen erfgenamen waarde verdeling wel op een testament is gebaseerd en die waarin dat niet het geval is, is groot. Het ontbreken van een testament levert meer kans op ruzie op, maar heeft bovendien tot gevolg dat niet maximaal geprofiteerd kan worden van belastingvoordelen.
 • Nieuwe regels voor internationale huwelijken

  14 januari 2019 (Bron: WPNR) Vanaf 29 januari 2019 gaat de nieuwe Verordening Huwelijksvermogensstelsels gelden. Deze verordening geeft nieuwe en duidelijke regels voor stellen die op of na die datum trouwen en bij wiens huwelijk internationale aspecten spelen, zoals verschillende nationaliteiten, wonen in een ander land dan het land van de nationaliteit, of als er bezittingen in een ander land gelegen zijn. Eenzelfde Verordening gaat gelden voor geregistreerd partnerschappen.
 • Nabestaanden profiteren steeds beter van vrijstellingen erfbelasting

  07 januari 2019 De verruimde vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting (in 2010 ingevoerd) hebben sindsdien aanzienlijke voordelen voor partners en kinderen van overledenen opgeleverd. Het levert de overheid in vergelijking met tien jaar geleden jaarlijks een half miljard euro minder op. Het vermogen dat elk jaar wordt nagelaten is de grens van vijftien miljard al enige jaren gepasseerd.
 • Veranderingen hypotheek 2019

  07 januari 2019 Voor huiseigenaren en kopers van huizen verandert er in 2019 het nodige. Zo gaat u bij het kopen van een huis eerder dan in 2018 in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook op het gebied van de WOZ-waarde is er goed nieuws. Het daarop gebaseerde eigenwoningforfait gaat voor de meeste huizen een half procent omlaag. Dat bedrag moet bij uw belastbaar inkomen worden opgeteld. Daar staat tegenover dat de WOZ-waarde stijgt, waardoor het voordeel beperkt blijft of zelfs verloren gaat.
 • Schenk- en erfbelasting 2019

  31 december 2018 Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 650.913, voor kinderen € 20.616. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 54.246 (te gebruiken voor studie of eigen woning) of € 26.040 (vrije besteding).
 • De executeur is meer dan een contactpersoon voor de erfenis

  24 december 2018 Misschien hebt u bij de afwikkeling van een nalatenschap wel eens te maken gehad met een executeur of bent u zelf executeur in een nalatenschap geweest. Mogelijk hebt u er nog nooit mee te maken gehad maar heeft iemand u gevraagd om na overlijden zijn nalatenschap af te wikkelen en vraagt u zich af wat het precies inhoudt.
 • De executeur is meer dan een contactpersoon voor de erfenis

  17 december 2018 Misschien hebt u bij de afwikkeling van een nalatenschap wel eens te maken gehad met een executeur of bent u zelf executeur in een nalatenschap geweest. Mogelijk hebt u er nog nooit mee te maken gehad maar heeft iemand u gevraagd om na overlijden zijn nalatenschap af te wikkelen en vraagt u zich af wat het precies inhoudt.
 • Bestuurder verantwoordelijk voor beëindiging, ontbinding en opheffing van een vereniging

  17 december 2018 Verenigingen worden geboren en leven net zo lang als nodig is. Een vereniging is een rechtspersoon, heeft leden en is gericht op een bepaald doel. Als het doel is bereikt, er geen leden meer zijn of de financiën te kort schieten wordt het tijd om eens verder te kijken.