Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Afschermen woonadres in handelsregister op verzoek mogelijk

  21 mei 2018 Wie zich als btw-ondernemer met een eenmanszaak of een personenvennootschap (maatschap, vof) bij de Kamer van Koophandel inschrijft, moet er rekening mee houden dat zowel het bezoekadres van zijn bedrijf en zijn woonadres in de openbare registers worden ingeschreven. In de Tweede Kamer werden met het oog op de privacy vragen gesteld over mogelijk risico op identiteitsfraude. Het kabinet heeft daarvoor echter geen aanwijzingen.
 • Uw kinderen belangrijk genoeg om voogdij te regelen

  21 mei 2018 Uw kinderen zijn belangrijk. Daarom denkt u als ouders na over de toekomst van uw kinderen. Maar wat als die toekomst anders loopt dan u hoopt en verwacht. De wet zegt dat elk kind onder de 18 jaar juridisch niet voor zichzelf mag en kan zorgen. Dat betekent dat iedere minderjarige onder gezag moet staan. U kunt dat helemaal zelf in de hand houden, ook na uw overlijden. Daarvoor is een notarieel vastgelegde voogdijregeling nodig.
 • Vergoeding aan pachter na onteigening gepacht perceel alleen op basis van de wet

  14 mei 2018 Bij onteigening van verpachte grond komt er een einde aan het pandrecht. Formeel vervalt het pachtrecht met inschrijving van het onteigeningsvonnis in het Kadaster. Gelukkig heeft de verpachter wel recht op vergoeding van de werkelijke waarde van de grond. Hoe zit het met de pachter?
 • Vergoeding aan pachter na onteigening gepacht perceel alleen op basis van de wet

  14 mei 2018 Bij onteigening van verpachte grond komt er een einde aan het pachtrecht. Het pachtrecht vervalt met inschrijving van het onteigeningsvonnis in het Kadaster. De verpachter heeft recht op vergoeding van de werkelijke waarde van de grond. Hoe zit het met de pachter?
 • Schuld meerinbreng bij koop huis wel of niet in gemeenschap van goederen

  14 mei 2018 Het gebeurt vrij regelmatig dat samenwoners een huis kopen, elk voor de helft daarvan eigenaar worden, maar dat de een meer geld inbrengt voor de aankoop dan de ander. Degene die meer geld inbrengt krijgt dan een vordering op zijn of haar partner. Die vordering bedraagt de helft van de meerinbreng. Als zij nu (2018 of later) trouwen zonder huwelijksvoorwaarden te maken, gebeurt dat op basis van de nieuwe regels in het huwelijksvermogensrecht in beperkte gemeenschap van goederen. De vordering blijft buiten de gemeenschap, maar de schuld valt wel in de gemeenschap. Wie dat niet wil, heeft huwelijkse voorwaarden nodig.
 • Verwarring over percentage overdrachtsbelasting zorgvastgoed

  07 mei 2018 In de praktijk bestaat verwarring over het te berekenen percentage overdrachtsbelasting voor zorgvastgoed. Volgens de fiscus geldt het 6%-tarief, behalve als het pand of en deel van het pand bestemd is voor bewoning. Dan geldt het 2%-tarief. Over die regels is nogal wat discussie.
 • Voorkom onderbewindstelling met levenstestament

  07 mei 2018 Wilt u voorkomen dat uw vermogen onder bewind wordt gesteld van iemand die u daar zelf niet voor zou hebben uitgezocht, voor het geval u zelf niet meer in staat zou zijn om daarover beslissingen te nemen? Zorg er dan voor dat u een levenstestament heeft laten opmaken. Daarin geeft u een algemene volmacht aan iemand die naar uw mening instaat is om uw belangen te behartigen.
 • Erfenis naar kleinkinderen in plaats van naar kinderen

  30 april 2018 In testamenten wordt steeds vaker vastgelegd dat de nalatenschap van ouders niet alleen naar hun kinderen gaat, maar ook naar hun kleinkinderen. Menig ouder zal er geen problemen mee hebben dat zijn of haar erfdeel helemaal of deels naar de eigen kinderen gaat. Kinderloze kinderen van de erflater zullen dit niet altijd op een positieve manier ervaren, omdat hun erfdeel wordt verminderd met het bedrag naar hun neefjes en/of nichtjes gaat.
 • Zakelijke motieven leidend bij splitsing onderneming

  30 april 2018 Bedrijfsoverdrachten gaan nogal eens gepaard met wijziging van de bestaande ondernemingsstructuur. Voorbeelden daarvan zijn de overdracht van slechts een deel van het bedrijf of het voorafgaand aan de overdracht scheiden van ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen. Hoe moeten de van toepassing zijnde splitsingsfaciliteiten in dergelijke gevallen worden toegepast?
 • Veilig ouder worden heeft alles te maken met geld en zeggenschap

  23 april 2018 De afgelopen jaren is het financieel misbruiken van ouderen regelmatig in het nieuws geweest. Reden voor het notariaat om campagne te voeren om ouderen te beschermen tegen dergelijk misbruik. In die campagne staat de vraag centraal aan wie u als oudere het vertrouwen wilt geven. Dat gaat onder meer over het uitvoeren van uw wil en het behartigen van uw belangen als u dat zelf niet meer kunt, om welke reden dan ook.