Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • CPO als alternatief voor nieuwbouwwoning

  02 juni 2020 Door het achterblijven van het bouwvolume aan nieuwbouwwoningen door onder andere de stikstof- en corona perikelen lijken de prijzen van nieuwe woningen die wel worden aangeboden de pan uit te rijzen. Bij nagenoeg ieder nieuwbouwproject zijn er meer potentiële kopers dan dat er woningen beschikbaar zijn. Kopen in een nieuwbouwproject via een ontwikkelaar of bouwbedrijf is de gangbare route, maar er is meer onder de nieuwbouwzon.
 • Schenkingsvrijstelling eigen woning kan ook gelden voor eerder gemaakte kosten

  25 mei 2020 Uit twee recente uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat het onder omstandigheden mogelijk is dat gemaakte onderhouds- of verbouwingskosten aan uw eigen huis wel kunnen vallen onder de schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000.
 • Erfenis naar erfgenamen van laatstoverleden echtgenoot

  25 mei 2020 Als echtgenoten zonder kinderen heel kort na elkaar overlijden hangt het antwoord op de vraag wie erfgenamen zijn af van de vraag of er een testament is of niet.
 • Renteaftrek alleen mogelijk bij bewijsbare familiebanklening

  18 mei 2020 Bij woningleningen via familie is renteaftrek niet automatisch uitgemaakte zaak. Daarvoor is nodig dat het bestaan van de familiebanklening wordt bewezen.
 • Minister verbetert informatie over erkennen huwelijk uit geregistreerd partnerschap

  18 mei 2020 Niet alle landen erkennen een huwelijk dat door het omzetten van een geregistreerd partnerschap tot stand is gekomen. Dit laat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming weten naar aanleiding van Kamervragen. Hij heeft de informatie op de website van de rijksoverheid verbeterd.
 • Na echtscheiding eenvoudiger uitkopen ex-partner

  11 mei 2020 Het uitkopen van een ex-partner na echtscheiding wordt in meer gevallen mogelijk dan tot nu toe het geval is. Die mogelijkheid wordt geboden door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met een wijziging in de voorwaarden.
 • Voogdij regelen

  11 mei 2020 De toekomst van uw kinderen is van groot belang. Soms loopt dat anders dan u hoopt en verwacht. Een kind onder de 18 jaar mag en kan juridisch niet voor zichzelf zorgen. Elke minderjarige moet onder gezag staan. U kunt dat helemaal zelf in de hand houden, ook na uw overlijden. Daarvoor is een notarieel vastgelegde voogdijregeling nodig.
 • Algemene vergaderingen tijdelijk elektronisch mogelijk

  04 mei 2020 De coronacrisis zorgde ook voor een probleem voor nv's, bv's, verenigingen en stichtingen die aan termijnen gebonden zijn voor het houden van algemene vergaderingen. Deze konden vanwege het verbod op samenkomsten niet tijdig worden georganiseerd. Een tijdelijke wet biedt uitkomst.
 • IT-systeem goedkope bank erkent volmacht notarieel levenstestament niet

  04 mei 2020 In een levenstestament komt het vaak voor dat (een van) de ouders een volmacht aan een van hun kinderen verlenen voor uiteenlopende beslissingen inclusief bankzaken. Soms blijkt dat dan in de praktijk niet te werken.
 • Aantal geregistreerde testamenten in maart gestegen

  27 april 2020 (Bron: KNB) Het aantal testamenten dat bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt geregistreerd, is in maart met ruim 10 procent gestegen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.