Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Voor- en nadelen van een renteclausule in uw testament

  11 juni 2018 In veel testamenten staat een regeling ten behoeve van de langstlevende partner. Vaak is het dan zo beschreven, dat de langstlevende de hele nalatenschap in eigendom krijgt en aan de kinderen hun erfdeel schuldig blijft. De kinderen hebben dus een vordering op de langstlevende. Meestal is dan ook een bepaling in het testament opgenomen over rente.
 • Een op drie starters heeft geld van ouders nodig voor aankoop huis

  11 juni 2018 Sinds de woningmarkt weer op volle toeren draait en de prijzen in veel plaatsen hoger en hoger worden, krijgen starters het steeds lastiger om aan een koopwoning te komen. De overheid wil het lenen voor de aankoop van een woning ontmoedigen en heeft per 1 januari van dit jaar de hypotheeknormen weer verder aangescherpt. Voorheen kon nog tot 110 % van de executiewaarde geleend worden bij een bank of andere geldverstrekker nu is dat nog maar 100 %.
 • Als het gekochte pand niet aan de koopovereenkomst voldoet

  04 juni 2018 Wie een huis koopt, moet er op kunnen vertrouwen dat het geleverde huis voldoet aan de koopovereenkomst. Als de koper daaraan twijfelt, heeft hij of zij twee jaar de tijd om de verkoper daar op aan te spreken. Geldt die termijn ook als er bedrog in het spel is?
 • Brief Belastingdienst over laatste btw-aangifte stoppende ondernemers

  04 juni 2018 De Belastingdienst stuurt voortaan een brief naar stoppende btw-ondernemers. Hierin wordt de betreffende ondernemer gewezen op het doen van een laatste btw-aangifte. Pas daarna volgt de definitieve bevestiging van de uitschrijving als ondernemer voor de btw.
 • Afschermen woonadres in handelsregister op verzoek mogelijk

  28 mei 2018 Wie zich als btw-ondernemer met een eenmanszaak of een personenvennootschap (maatschap, vof) bij de Kamer van Koophandel inschrijft, moet er rekening mee houden dat zowel het bezoekadres van zijn bedrijf en zijn woonadres in de openbare registers worden ingeschreven. In de Tweede Kamer werden met het oog op de privacy vragen gesteld over mogelijk risico op identiteitsfraude. Het kabinet heeft daarvoor echter geen aanwijzingen.
 • Erfbelasting verminderen via schenkingen op papier

  28 mei 2018 Iedereen wil zo min mogelijk belasting betalen. Daar komt bij dat de erfbelasting tot de minst populaire belastingen hoort die in Nederland worden geheven. Een gunstige methode om erfbelasting te verminderen, is de schenking op papier. Hou je je aan de spelregels, dan hoeven de kinderen over het op papier geschonken bedrag later geen erfbelasting te betalen. Op deze manier kan men minimaal tien procent belasting besparen. Dit kan oplopen tot veertien procent bij schenking door ooms en tantes aan neven en nichten.
 • Afschermen woonadres in handelsregister op verzoek mogelijk

  21 mei 2018 Wie zich als btw-ondernemer met een eenmanszaak of een personenvennootschap (maatschap, vof) bij de Kamer van Koophandel inschrijft, moet er rekening mee houden dat zowel het bezoekadres van zijn bedrijf en zijn woonadres in de openbare registers worden ingeschreven. In de Tweede Kamer werden met het oog op de privacy vragen gesteld over mogelijk risico op identiteitsfraude. Het kabinet heeft daarvoor echter geen aanwijzingen.
 • Uw kinderen belangrijk genoeg om voogdij te regelen

  21 mei 2018 Uw kinderen zijn belangrijk. Daarom denkt u als ouders na over de toekomst van uw kinderen. Maar wat als die toekomst anders loopt dan u hoopt en verwacht. De wet zegt dat elk kind onder de 18 jaar juridisch niet voor zichzelf mag en kan zorgen. Dat betekent dat iedere minderjarige onder gezag moet staan. U kunt dat helemaal zelf in de hand houden, ook na uw overlijden. Daarvoor is een notarieel vastgelegde voogdijregeling nodig.
 • Schuld meerinbreng bij koop huis wel of niet in gemeenschap van goederen

  14 mei 2018 Het gebeurt vrij regelmatig dat samenwoners een huis kopen, elk voor de helft daarvan eigenaar worden, maar dat de een meer geld inbrengt voor de aankoop dan de ander. Degene die meer geld inbrengt krijgt dan een vordering op zijn of haar partner. Die vordering bedraagt de helft van de meerinbreng. Als zij nu (2018 of later) trouwen zonder huwelijksvoorwaarden te maken, gebeurt dat op basis van de nieuwe regels in het huwelijksvermogensrecht in beperkte gemeenschap van goederen. De vordering blijft buiten de gemeenschap, maar de schuld valt wel in de gemeenschap. Wie dat niet wil, heeft huwelijkse voorwaarden nodig.
 • Vergoeding aan pachter na onteigening gepacht perceel alleen op basis van de wet

  14 mei 2018 Bij onteigening van verpachte grond komt er een einde aan het pandrecht. Formeel vervalt het pachtrecht met inschrijving van het onteigeningsvonnis in het Kadaster. Gelukkig heeft de verpachter wel recht op vergoeding van de werkelijke waarde van de grond. Hoe zit het met de pachter?