Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Bevoordeling bedrijfsopvolger heeft nadelig effect op legitieme portie

  25 maart 2019 Bij veel bedrijfsopvolgingen in familiesfeer krijgt de opvolger het bedrijf tegen een gunstiger prijs dan wanneer het bedrijf aan een derde zou zijn verkocht. Het is dan een bewuste keuze van de ouders geweest het bedrijf aan het kind over te doen tegen gunstige voorwaarden. De reden daarvan is dat zij de continuïteit van het bedrijf binnen de familie voor ogen hebben. Daar accepteren zij dan graag een lagere prijs voor. Rechters vinden het over het algemeen niet passend dat die wens niet kan worden nagekomen omdat de overige kinderen – na overlijden van de ouders – een beroep doen op hun legitieme portie en daarmee de opvolger in financiële problemen brengen.
 • Verdeling boedel na stuklopen relatie ligt voor de hand

  18 maart 2019 Veel samenwonende en getrouwde partners hebben ooit samen een huis gekocht. Als de relatie dan eindigt ligt het voor de hand dat de boedel – inclusief het huis – onderling verdeeld wordt. Soms leidt dat tot de noodzaak om het huis te verkopen en de verdeling vanuit de opbrengst te regelen. Beide partners kunnen echter ook anders of een genuanceerder regeling met elkaar afspreken. Dat zoiets altijd goed op schrift moet komen, lijkt een vanzelfsprekendheid. Dat gebeurt echter niet altijd. Met vervelende gevolgen.
 • Meer levenstestamenten, minder huwelijkse voorwaarden

  18 maart 2019 (Bron: KNB) Het aantal levenstestamenten blijft toenemen: in het vierde kwartaal van 2018 met 38 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Het aantal huwelijkse voorwaarden is opnieuw afgenomen: met 22 procent in het laatste kwartaal. In heel 2018 zijn 4.774 minder huwelijkse voorwaarden gemaakt dan in 2017: een daling van bijna 30 procent.
 • Meerouderschap heeft invloed op rechten andere kinderen

  11 maart 2019 (Bron: KNB) Meerouderschap heeft gevolgen voor de rechten van andere betrokken kinderen. Ook kan het leiden tot een toename van het aantal juridische geschillen over de legitieme portie. Dit laat de issuegroep Familie van Nu van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) weten aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Eigen bijdrage voor zorg in 2019

  04 maart 2019 U kent ze vast wel, de verhalen die rond gaan over de (soms hoge) bijdrage die mensen moeten betalen voor zorg. Per 1 januari 2019 is daarin het een en ander gewijzigd. Er wordt nu – op enkele uitzonderingen na – bijvoorbeeld bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer gekeken naar uw inkomen over vermogen.
 • Publicatie giften en financiële gegevens verplicht

  04 maart 2019 De minister voor rechtsbescherming heeft een concept wetsvoorstel gepubliceerd van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties. Dit concept wetsvoorstel heeft ten doel het meer transparant maken van geldstromen naar maatschappelijke organisaties. Door het transparant maken van die geldstromen zou worden voorkomen dat financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met misbruik van democratische vrijheden en onwenselijke beïnvloeding.
 • Veel kerken nog in gebreke bij publicatie jaarcijfers

  25 februari 2019 De Belastingdienst meldt dat veel kerkelijke gemeenten en diaconieën hun ANBI-verplichtingen niet nakomen. Daarmee lopen zij het risico om hun ANBI-status te verliezen. Vanaf 1 mei 2019 wordt aan gemeenten die dan hun verplichtingen niet zijn nagekomen, hun status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI) ontnomen.
 • Schenking kort voor overlijden verrekend met erfenis

  22 februari 2019 Wie een schenking ontvangt binnen een termijn van 180 dagen voor overlijden van de schenker, zal deze schenking moeten verrekenen met zijn of haar erfdeel. De schenking wordt als het ware 'bijgeteld'. Met deze al lang bestaande regel wil de overheid voorkomen dat bewust wordt geschonken bij een naderend overlijden om daarmee nog snel fiscaal voordeel te halen.
 • Verkoop huis tegen te lage prijs levert schenking eigen woning op

  18 februari 2019 In de praktijk blijkt dat mensen meer dan één woning hebben. Het andere huis wordt dan bijvoorbeeld verhuurd, zodat er toch inkomsten uit worden behaald. Met de schenkingsregeling eigen woning, waarmee eenmalig aan kinderen tussen 18 en 40 jaar ruim en ton belastingvrij mag worden geschonken, is het ook interessant om het tweede huis voor een heel lage prijs aan het kind te verkopen. Het niet berekende deel van de waarde wordt dan door de fiscus als schenking eigen woning gezien.
 • Restschuld kan bij scheiding vragen oproepen

  18 februari 2019 Stellen die samen een huis bezitten en uit elkaar gaan, worden soms geconfronteerd met een restschuld op de hypothecaire lening. Het hangt dan van de gemaakte afspraken in huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract af hoe deze schuld wordt verdeeld. Bij gemeenschap van goederen is dat altijd elk de helft. Wat nu als de ene partner succesvol kwijtschelding heeft gevraagd en de ander niet?