Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Oude erfdienstbaarheden na vermenging opnieuw gevestigd

  14 december 2020 Je koopt een perceel grond en vervolgens ontstaat er met je nieuwe buren een geschil of je al of niet het recht hebt om hun grond te gebruiken om op je aangekochte perceel grond te komen. Met een erfdienstbaarheid kan dit worden geregeld. Maar wat als een erfdienstbaarheid tussentijds is geëindigd omdat de betreffende percelen tijdelijk in eigendom zijn geweest van één persoon en daarna weer bij verschillende eigenaren komen?
 • Denk aan wettelijke regels bij schenking op papier

  14 december 2020 In de laatste maanden van het jaar wordt nogal eens bij de notaris de vraag gesteld hoe vermogen van ouders naar kinderen kan worden overgeheveld om bijvoorbeeld de heffing van erfbelasting te besparen bij overlijden.
 • Statutenwijziging mogelijk zonder toestemming rechter

  07 december 2020 Voor het wijzigen van statuten van een besloten vennootschap is het in het algemeen voldoende als de algemene vergadering daartoe besluit. Soms echter is de statuten van een vennootschap een bepaling opgenomen, waaruit voortvloeit dat bepaalde artikelen van de statuten niet mogen worden gewijzigd zonder rechterlijke toestemming.
 • Legalisatie handtekening stelt ook wilsbekwaamheid vast

  07 december 2020 Wie een akte bij volmacht wil laten passeren, moet daarvoor zijn of haar handtekening laten legaliseren. Dat kan bij de gemeente of bij een notaris. Het maakt voor de geldigheid van de volmacht in principe niet uit uit bij welke instantie u dat laat doen, maar er is wel een punt van aandacht.
 • Aandacht voor rol executeur bij erfenis

  30 november 2020 In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig vaker een executeur benoemd in een testament. De executeur is belast met het afwikkelen van de erfenis. De keuzes die daarin gemaakt worden zijn niet altijd even doordacht.
 • Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

  30 november 2020 (Bron: KNB) Het ministerie van Financiën heeft na overleg met de KNB enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel tot wijziging van de overdrachtsbelasting. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting en enkele amendementen.
 • Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

  30 november 2020 (Bron: KNB) Het ministerie van Financiën heeft na overleg met de KNB enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel tot wijziging van de overdrachtsbelasting. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting en enkele amendementen.
 • Aandacht voor rol executeur bij erfenis

  30 november 2020 In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig vaker een executeur benoemd in een testament. De executeur is belast met het afwikkelen van de erfenis. De keuzes die daarin gemaakt worden zij niet altijd even doordacht.
 • Dwangakkoord buiten faillissement wordt snel mogelijk

  23 november 2020 De wet waarin wordt geregeld dat aan schuldeisers buiten faillissement een dwangakkoord wordt opgelegd, treedt per 1 januari 2021 in werking. Op die manier kan een bedrijf worden geherstructureerd.
 • Startersvrijstelling overdrachtsbelasting geldt tot vier ton

  23 november 2020 De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters die per 1 januari 2021 ingaat, zal niet onbeperkt gelden. Het kabinet gaat de mogelijkheid alleen laten gelden voor koopprijzen tot € 400.000.