Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht heeft gevolgen voor ondernemers

  12 maart 2018 Vanaf 2018 trouwen, zonder huwelijkse voorwaarden, betekent dat je gaat trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat is een gemeenschap van goederen die van toepassing is op wat gedurende het huwelijk wordt opgebouwd en privévermogen van daarvóór of ontstaan gedurende het huwelijk door het ontvangen van een erfenis.
 • Ook voor garagebox of parkeerplaats naar de notaris

  05 maart 2018 Dat een woning alleen kan worden overgedragen via de notaris is algemeen bekend. Het komt echter vaak voor dat er een losse garagebox of parkeerplaats verkocht/gekocht wordt. Een garagebox of een losse parkeerplaats is echter voor de wet ook een registergoed en kan uitsluitend via een notariele akte van levering gevolgd door registratie bij het kadaster worden overgedragen. Een garagebox of parkeerplaats kan een zelfstandig kadastraal perceel zijn of een appartementsrecht.
 • Schuldeisers benadelen via uitvoeren periodiek verrekenbeding gaat niet door

  05 maart 2018 Wie huwelijkse voorwaarden wijzigt met de stille bedoeling om daarmee schuldeisers te benadelen, rekent zich onterecht rijk. Dat overkwam een echtpaar dat met de wijziging het gemeenschappelijke huis aan de vrouw toebedeelde en de vordering die de man daaruit kreeg verrekende met een vordering van de man op de vrouw. Die vordering kwam voort uit de uitvoering van een periodiek verrekenbeding dat in de oorspronkelijke huwelijkse voorwaarden stond.
 • Uitruil woning met pensioenrechten bij echtscheiding leidt tot hogere fiscale aanslag

  26 februari 2018 Echtscheiding met pensioenverrekening leidt een aanslag van de fiscus. De fiscus kwalificeert dit als een te belasten periodieke uitkering. Dat is onder meer het geval als u samen overeenkomt om bijvoorbeeld het huis toe te kennen aan de ene partner en – als compensatie voor die overbedeling – verrekening van pensioenrechten van die partner met de andere partner.
 • Huwelijk en eigen woning na 1 januari 2018

  26 februari 2018 Voor velen ongemerkt is per 1 januari 2018 in Nederland een geheel nieuw huwellijksgoederenrecht ingevoerd. Tot 1 januari 2018 kende Nederland het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Hierdoor werden door een huwelijk alle bezittingen en schulden van de nieuwbakken echtgenoten op een hoop geveegd en was voortaan alles gezamenlijk. Aanstaande echtparen die dit niet wilden, moesten voor het huwelijk naar de notaris om huwelijksvoorwaarden te laten opstellen. Per 1 januari 2018 is de automatische gemeenschap van goederen verleden tijd en is er een nieuw stelsel ingevoerd.
 • Instellen bewind en mentorschap aan strakke regels gebonden

  19 februari 2018 Zelfbeschikking van ieder mens afzonderlijk is een groot goed in het recht. Niet iedereen kan die verantwoordelijkheid zelf aan. In die situaties zijn beschermingsmaatregelen als bewind, mentorschap en curatele mogelijk. De betrokkene kan daar echter tegen in het geweer komen. Bijvoorbeeld als deze beseft wel hulp en advies nodig te hebben, maar vindt dat hij of zij die ook zonder beschermingsmaatregelen kan inwinnen. Het woord is dan aan de rechter.
 • Taak executeur zit er op na beneficiaire aanvaarding

  19 februari 2018 In veel testamenten wordt de notaris benoemd als executeur. De laatste jaren heeft het benoemen van executeurs een vlucht genomen en worden ook familieleden of vrienden in het testament als executeur aangewezen. Treedt u op als executeur of bent u aangewezen als executeur, wees u dan bewust van de vele regels die voor uw werk gelden. Een daarvan is dat uw werkzaamheden als executeur op grond van de wet zijn beëindigd nadat een of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard.
 • Vaststelling wilsonbekwaamheid met waarborgen omkleed

  12 februari 2018 Zowel de notaris als de rechter wordt steeds vaker voor de vraag gesteld om te beoordelen of iemand al dan niet wilsbekwaam is. Kan iemand zelfstandig beslissingen nemen en de gevolgen daarvan overzien? Als u dat kunt, bent u wilsbekwaam. Kunt u dat niet, dan heet dat wilsonbekwaam. Iemand anders moet dan namens u besluiten nemen. Gelukkig wordt u niet zo eenvoudig als wilsonbekwaam beoordeeld. U bent wilsbekwaam totdat is vastgesteld dat u dat niet bent. Wanneer dat dan precies is, is niet helemaal te zeggen. Het proces daarheen gaat immers meestal geleidelijk.
 • Meer eenmanszaken in Nederland

  12 februari 2018 Eind 2017 telde ons land substantieel (5%) meer bedrijven dan een jaar eerder. De eenmanszaken nemen daarvan het leeuwendeel voor hun rekening: 79.500. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee wordt de lijn van de afgelopen jaren verder doorgezet.
 • Bij volmacht aangebrachte aanvullende of afwijkende bedingen in leveringsakte houden geen stand

  05 februari 2018 De juridische overdacht van de eigendom van huizen en grond gaan in veel gevallen bij volmacht van de verkoper aan bijvoorbeeld het notariskantoor na goedkeuring van de concept-leveringsakte door de verkoper. Soms is het ook de koper die een volmacht afgeeft. De vraag is hoe ver een dergelijke volmacht door de koper mag gaan.