Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Veel kerken nog in gebreke bij publicatie jaarcijfers

  25 februari 2019 De Belastingdienst meldt dat veel kerkelijke gemeenten en diaconieën hun ANBI-verplichtingen niet nakomen. Daarmee lopen zij het risico om hun ANBI-status te verliezen. Vanaf 1 mei 2019 wordt aan gemeenten die dan hun verplichtingen niet zijn nagekomen, hun status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI) ontnomen.
 • Schenking kort voor overlijden verrekend met erfenis

  22 februari 2019 Wie een schenking ontvangt binnen een termijn van 180 dagen voor overlijden van de schenker, zal deze schenking moeten verrekenen met zijn of haar erfdeel. De schenking wordt als het ware 'bijgeteld'. Met deze al lang bestaande regel wil de overheid voorkomen dat bewust wordt geschonken bij een naderend overlijden om daarmee nog snel fiscaal voordeel te halen.
 • Restschuld kan bij scheiding vragen oproepen

  18 februari 2019 Stellen die samen een huis bezitten en uit elkaar gaan, worden soms geconfronteerd met een restschuld op de hypothecaire lening. Het hangt dan van de gemaakte afspraken in huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract af hoe deze schuld wordt verdeeld. Bij gemeenschap van goederen is dat altijd elk de helft. Wat nu als de ene partner succesvol kwijtschelding heeft gevraagd en de ander niet?
 • Verkoop huis tegen te lage prijs levert schenking eigen woning op

  18 februari 2019 In de praktijk blijkt dat mensen meer dan één woning hebben. Het andere huis wordt dan bijvoorbeeld verhuurd, zodat er toch inkomsten uit worden behaald. Met de schenkingsregeling eigen woning, waarmee eenmalig aan kinderen tussen 18 en 40 jaar ruim en ton belastingvrij mag worden geschonken, is het ook interessant om het tweede huis voor een heel lage prijs aan het kind te verkopen. Het niet berekende deel van de waarde wordt dan door de fiscus als schenking eigen woning gezien.
 • Geld op gemeenschappelijk rekening niet gemeenschappelijk door samenlevingscontract

  11 februari 2019 Veel samenlevingsovereenkomsten bevatten regelingen over gemeenschappelijk bezit. Daarin wordt veelal bepaald dat partners samen, elk voor de helft, gerechtigd om te beschikken over bankrekeningen die op beider naam staan of de en/of clausule bevatten. Vervolgens wordt dan in het contract ingevuld welke rechtshandelingen zij vanuit die optiek mogen verrichten. Meestal gaat het dan om handelingen in het kader van de gemeenschappelijke huishouding. De vraag is of ook het tegoed op spaarrekeningen en ingebracht privé geld daartoe behoren.
 • Overdrachtsbelasting al verplicht bij economische eigendomsoverdracht onroerend

  11 februari 2019 Hoewel economische overdrachten van onroerend goed niet meer zo vaak voorkomen, blijken in voorkomende gevallen de risico's groter dan betrokkenen vermoeden. Een van die problemen is dat velen niet weten dat bij economische eigendomsoverdracht overdrachtsbelasting verschuldigd is. Menigeen gaat er van uit dat die fiscale claim pas ontstaat bij de juridische overdracht.
 • Kwalificatie als belanghebbende bij verzoek tot ontslag bestuurders stichting op basis van strikte regels

  04 februari 2019 Uit de wet blijkt niet expliciet wie er in bepaalde gevallen belanghebbende is bij besluiten van het bestuur van een stichting. Dat betekent dat niet iedereen zomaar een ontslagprocedure tegen een stichtingsbestuurder kan instellen bij de rechtbank. Om dat te kunnen doen moet iemand als belanghebbende worden gekwalificeerd. De Hoge Raad heeft nu uitsluitsel gegeven en handvatten aangereikt.
 • Dit jaar nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

  04 februari 2019 (Bron: Ministerie van Financiën) Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.
 • Maatschappij ontwrichtende rechtspersonen kunnen verbodenverklaring tegemoet zien

  28 januari 2019 Tot 28 februari kunnen op- en aanmerkingen worden gemaakt op het voornemen van het kabinet om rechtspersonen (BV's en dergelijke) die de samenleving ontwrichten, te verbieden en te ontbinden. Daartoe is vorige maand een concept wetsvoorstel in consultatie gegaan. Met de beoogde wet wil het kabinet een bijdrage leveren aan het waarborgen van een open democratische samenleving.
 • Testament aanpassen als u een nieuwe partner heeft

  28 januari 2019 Mensen die na het verlies van een partner hun leven weer gaan delen met een nieuwe partner doen er goed aan om hun ooit gemaakte testament te herzien. Het testament was immers opgesteld in een tijd waarin u nog gelukkig was met uw overleden partner. Meestal sluit dit oude – maar nog steeds geldige – testament niet meer aan op uw nieuwe situatie.