Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Erfenis en legaat voor ontbonden stichting komen daar niet meer terecht

  29 april 2019 De mogelijkheid bestaat om een goede doelenstichting als erfgenaam of begunstigde van een legaat op te nemen in een testament. Het kan natuurlijk gebeuren dat de in het testament opgenomen stichting op het moment van het overlijden van de erflater is ontbonden en niet meer bestaat. 
 • Financiële afspraken na echtscheiding achteraf niet naar tevredenheid

  22 april 2019 Ruim 30% van de huwelijken in Nederland eindigt in echtscheiding. Tijdens de procedure tot echtscheiding worden allerlei afspraken gemaakt, over verdeling van goederen, over de omgang met kinderen en over geld. Van afspraken over geld blijkt in meer dan de helft van de scheidingen dat een van beide partijen daar alsnog geen goed gevoel over heeft.
 • ANBI-regeling en regeling giftenaftrek worden verbeterd

  22 april 2019 Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI ) genieten een speciale fiscale regeling. Bijvoorbeeld kerken, musea, goede doelen, en ook sportclubs, wijkverenigingen en zangkoren profiteren daarvan. De gever kan zijn of haar gift van de belasting aftrekken en de instelling is geen schenkingsbelasting verschuldigd. Dat lijkt allemaal heel simpel, maar de regeling is complex. Daar moet een einde aan komen, vindt ook het kabinet.
 • Zonder spaargeld of geld van ouder geen eigen huis meer

  15 april 2019 Zeker in de Randstad draait de woningmarkt op volle toeren met torenhoge prijzen als gevolg. Voor een starter is het daardoor haast ondoenlijk om nog een eigen huis te bemachtigen. De overheid wil het lenen voor de aankoop van een woning verder ontmoedigen en heeft de hypotheeknormen weer verder aangescherpt. Voorheen kon nog tot 110 % van de executiewaarde geleend worden bij een bank of andere geldverstrekker nu is dat nog maar 100 %.
 • Trouwen kan op veel manieren met elk andere gevolgen

  15 april 2019 De keuzemogelijkheden van trouwen zijn niet langer beperkt tot de twee mogelijkheden uit het verleden: gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Vorig jaar is alles veranderd, met veel nieuwe mogelijkheden, maar ook met elk andere gevolgen.
 • Redelijke vergoeding vanuit BV

  08 april 2019 Echtgenoten met een onderneming die buiten de huwelijksgemeenschap valt, zijn verplicht om de huwelijksgemeenschap van een zodanig bedrag te voorzien dat kan worden aangemerkt als redelijke vergoeding voor kennis vaardigheden en arbeid die een van de echtgenoten ten behoeve voor de onderneming heeft geleverd.
 • Woningnood voorkomen met aanpassing Crisis- en herstelwet

  08 april 2019 Het is ook niet snel goed op de Nederlandse woningmarkt. In de achter ons liggende crisis werd er geen woning verkocht, jongeren bleven thuis wonen, potentiële doorstromers stelden de voorgenomen verhuizing uit. Inmiddels is de crisis voorbij en heeft de uitgestelde vraag naar woningen er voor gezorgd dat er nu haast geen courante/betaalbare woningen beschikbaar zijn en dat grote nieuwbouwprojecten langer op zich laten wachten dan de markt zou wensen.
 • Fiscaal gunstig lenen uit eigen BV wordt in toekomst begrensd

  01 april 2019 Er zijn nogal wat ondernemers die al dan niet ter financiering van hun eigen woning een lening afsluiten bij de eigen BV. Dat levert nogal wat fiscale voordelen op. De komende jaren gaat dat echter drastisch veranderen. De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap komt er aan!
 • Gevolgen van zuivere aanvaarding vooraf controleren beperkt risico's

  01 april 2019 De meeste mensen aanvaarden een erfenis zonder daar verder bij na te denken. In veel gevallen loopt dat goed af, maar soms kunt u van een koude kermis thuiskomen. U zult als erfgenaam maar tot de ontdekking komen dat u daarmee ook een borgstelling erfde en wordt aangesproken op de schuldeiser van degene waarvan u erft.
 • Grote schenkingen vooral voor vermogende kinderen

  25 maart 2019 (Bron: KNB) Nederlandse huishoudens deden tussen 2007 en 2015 gemiddeld ruim tachtigduizend schenkingen per jaar. Zo’n 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de groep huishoudens met het meeste vermogen. De meeste schenkingen – 90 procent – gingen van ouder op kind. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar schenkingen op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.