Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Aansprakelijkheid vof niet gelijk aan aansprakelijkheid vennoten

  23 september 2019 Mag de aansprakelijkheidsstelling van een vennootschap onder firma gelijkgesteld worden met de aansprakelijkheidsstelling van de vennoten? 
 • Nieuwe KNB-campagne ‘Wat is uw testamentmoment?’

  16 september 2019 De KNB is in september begonnen met een publiekscampagne om u aandachtspunten aan te reiken over uw testament. 
 • Veranderingen voor goede doelen op komst

  16 september 2019 Er zijn voor 2021 fiscale veranderingen voor goede doelen op komst. 
 • Ver voor huwelijk afgesloten huwelijkse voorwaarden zijn geldig

  09 september 2019 Er is een interessante juridische discussie gaande voor de rechter. Huwelijkse voorwaarden die voorafgaand aan een huwelijk worden afgesloten treden in werking op de dag van huwelijksvoltrekking. 
 • Bijstand terugbetalen na overlijden langstlevende ouder

  09 september 2019 Als een bijstandsuitkering niet zou zijn verleend als de uitkeringsgerechtigde eerder over naderhand beschikbaar gekomen middelen had kunnen beschikken, kan de uitkering worden teruggevorderd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als na het overlijden van de eerste ouder het vruchtgebruik van diens nalatenschap is gelegateerd aan diens partner. Als die langstlevende partner na verloop van tijd overlijdt en een erfgenaam gedurende (een deel van) die tussenliggende periode een bijstandsuitkering genoot, mag de bijstandverlenende instantie (een deel van) de genoten uitkering terugvorderen.
 • Regelen financiële kwesties belangrijkste reden opstellen levenstestament

  02 september 2019 Bijna de helft van de cliënten die voor een levenstestament naar de notaris gaan, regelt daarin alleen financiële kwesties. In 46 procent van de gevallen gaat het om een combinatie van financiële, persoonlijke en medische zaken. Dat blijkt uit onderzoek onder notarissen door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).
 • Rechtsgevolgen echtscheiding anders dan bij scheiding van tafel en bed

  02 september 2019 Soms denken partners die uit elkaar gaan dat de rechtsgevolgen van een echtscheiding een-op-een dezelfde zijn als voor scheiding van tafel en bed. Dat is een flinke misvatting. Er zijn wel degelijk verschillende gevolgen.
 • Aantal testamenten in de lift

  26 augustus 2019 Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (CTR) ingeschreven dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een stijging van 13 procent.
 • UBO-register bedreigt privacy familiebedrijven

  26 augustus 2019 MKB-ondernemers die zich op de hoogte hebben gesteld van het naderende UBO-register, vrezen in grote meerderheid voor hun privacy en de veiligheid van henzelf en hun familieleden. Dat blijkt uit recent onderzoek van het RSM-Nyenrode Instituut.
 • Eenmalig verhoogde schenking geldt ook bij al betaalde verbouwingskosten

  19 augustus 2019 Elke regeling roept zo haar eigen vragen op. Zo ook de regeling voor eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor kosten van koop of verbouwing van een huis. De rechtbank Gelderland kreeg in een recente zaak de vraag voorgelegd of vrijstelling ook van toepassing als de verbouwingskosten al zijn betaald voordat de schenking is gedaan.