Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Woningnood voorkomen met aanpassing Crisis- en herstelwet

  08 april 2019 Het is ook niet snel goed op de Nederlandse woningmarkt. In de achter ons liggende crisis werd er geen woning verkocht, jongeren bleven thuis wonen, potentiële doorstromers stelden de voorgenomen verhuizing uit. Inmiddels is de crisis voorbij en heeft de uitgestelde vraag naar woningen er voor gezorgd dat er nu haast geen courante/betaalbare woningen beschikbaar zijn en dat grote nieuwbouwprojecten langer op zich laten wachten dan de markt zou wensen.
 • Gevolgen van zuivere aanvaarding vooraf controleren beperkt risico's

  01 april 2019 De meeste mensen aanvaarden een erfenis zonder daar verder bij na te denken. In veel gevallen loopt dat goed af, maar soms kunt u van een koude kermis thuiskomen. U zult als erfgenaam maar tot de ontdekking komen dat u daarmee ook een borgstelling erfde en wordt aangesproken op de schuldeiser van degene waarvan u erft.
 • Fiscaal gunstig lenen uit eigen BV wordt in toekomst begrensd

  01 april 2019 Er zijn nogal wat ondernemers die al dan niet ter financiering van hun eigen woning een lening afsluiten bij de eigen BV. Dat levert nogal wat fiscale voordelen op. De komende jaren gaat dat echter drastisch veranderen. De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap komt er aan!
 • Grote schenkingen vooral voor vermogende kinderen

  25 maart 2019 (Bron: KNB) Nederlandse huishoudens deden tussen 2007 en 2015 gemiddeld ruim tachtigduizend schenkingen per jaar. Zo’n 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de groep huishoudens met het meeste vermogen. De meeste schenkingen – 90 procent – gingen van ouder op kind. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar schenkingen op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Bevoordeling bedrijfsopvolger heeft nadelig effect op legitieme portie

  25 maart 2019 Bij veel bedrijfsopvolgingen in familiesfeer krijgt de opvolger het bedrijf tegen een gunstiger prijs dan wanneer het bedrijf aan een derde zou zijn verkocht. Het is dan een bewuste keuze van de ouders geweest het bedrijf aan het kind over te doen tegen gunstige voorwaarden. De reden daarvan is dat zij de continuïteit van het bedrijf binnen de familie voor ogen hebben. Daar accepteren zij dan graag een lagere prijs voor. Rechters vinden het over het algemeen niet passend dat die wens niet kan worden nagekomen omdat de overige kinderen – na overlijden van de ouders – een beroep doen op hun legitieme portie en daarmee de opvolger in financiële problemen brengen.
 • Verdeling boedel na stuklopen relatie ligt voor de hand

  18 maart 2019 Veel samenwonende en getrouwde partners hebben ooit samen een huis gekocht. Als de relatie dan eindigt ligt het voor de hand dat de boedel – inclusief het huis – onderling verdeeld wordt. Soms leidt dat tot de noodzaak om het huis te verkopen en de verdeling vanuit de opbrengst te regelen. Beide partners kunnen echter ook anders of een genuanceerder regeling met elkaar afspreken. Dat zoiets altijd goed op schrift moet komen, lijkt een vanzelfsprekendheid. Dat gebeurt echter niet altijd. Met vervelende gevolgen.
 • Meer levenstestamenten, minder huwelijkse voorwaarden

  18 maart 2019 (Bron: KNB) Het aantal levenstestamenten blijft toenemen: in het vierde kwartaal van 2018 met 38 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Het aantal huwelijkse voorwaarden is opnieuw afgenomen: met 22 procent in het laatste kwartaal. In heel 2018 zijn 4.774 minder huwelijkse voorwaarden gemaakt dan in 2017: een daling van bijna 30 procent.
 • Meerouderschap heeft invloed op rechten andere kinderen

  11 maart 2019 (Bron: KNB) Meerouderschap heeft gevolgen voor de rechten van andere betrokken kinderen. Ook kan het leiden tot een toename van het aantal juridische geschillen over de legitieme portie. Dit laat de issuegroep Familie van Nu van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) weten aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Publicatie giften en financiële gegevens verplicht

  04 maart 2019 De minister voor rechtsbescherming heeft een concept wetsvoorstel gepubliceerd van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties. Dit concept wetsvoorstel heeft ten doel het meer transparant maken van geldstromen naar maatschappelijke organisaties. Door het transparant maken van die geldstromen zou worden voorkomen dat financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met misbruik van democratische vrijheden en onwenselijke beïnvloeding.
 • Eigen bijdrage voor zorg in 2019

  04 maart 2019 U kent ze vast wel, de verhalen die rond gaan over de (soms hoge) bijdrage die mensen moeten betalen voor zorg. Per 1 januari 2019 is daarin het een en ander gewijzigd. Er wordt nu – op enkele uitzonderingen na – bijvoorbeeld bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer gekeken naar uw inkomen over vermogen.