Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Langstlevende ouder heeft sterke positie ten opzicht van de kinderen

  03 februari 2020 Als ouders zelf geen testament hebben opgemaakt waarin anders bepaald, dan krijgt de achterblijvende ouder bij overlijden van zijn of haar partner de helft van het vermogen plus een kindsdeel van de andere helft.
 • Notarissen willen ruimere toegang tot het UBO-register

  27 januari 2020 (Bron: KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt dat de notaris toegang moet krijgen tot alle informatie in het UBO-register en heeft dit de Eerste Kamer per brief laten weten.
 • Vrolijkheid en verdriet bij toewijzen nalatenschap

  27 januari 2020 Wie samenwoont met een vriend of vriendin kan een testament opmaken waarin op basis van een zorgverplichting de partner tot enig erfgenaam wordt benoemd. Dat gebeurt met grote regelmaat.
 • Opzegging geldlening moet redelijk en billijk zijn

  20 januari 2020 Geldleningsovereenkomsten tussen ouders en kinderen komen vaak voor. Meestal levert dat gedurende de looptijd geen problemen op. Soms wel.
 • Kabinet moet knelpunten meerouderschap onderzoeken

  20 januari 2020 (bron KNB) De regering moet gaan onderzoeken hoe de knelpunten van meerouderschap opgelost kunnen worden.
 • Notariaat benadrukt rol notaris bij digitale nalatenschap

  13 januari 2020 (Bron: KNB) Wensen rondom de digitale nalatenschap kunnen nu al in een testament worden opgenomen. Een executeur die hierin is aangewezen zou dan bijvoorbeeld na iemands overlijden de WhatsApp-gesprekken van diegene kunnen wissen.
 • Schenk- en erfbelasting 2020

  13 januari 2020 Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt.
 • Wanneer een authentieke akte, wanneer een onderhandse akte?

  06 januari 2020 Bij een bedrijfsovername komen verschillende overeenkomsten kijken. Voorbeelden zijn een koopovereenkomst, een geldleningsovereenkomst en een overeenkomst van borgtocht.
 • Geen verplichte bijstand van notaris voor meeroudergezinnen

  06 januari 2020 (Bron: KNB) Bijstand van de notaris wordt niet verplicht voor meerouderschapsovereenkomsten. Dat is de opvatting van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.
 • Complex testament roept vragen op over wilsbekwaamheid

  06 januari 2020 Ingrijpende wijzigingen van testamenten op latere leeftijd komen wel vaker voor. Bekend zijn voorbeelden van verzorgers die bij wijziging van testament tot erfgenaam worden benoemd.