Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Vrijstelling over schenking bij sluiten samenlevingscontract in zicht

  10 september 2018 Als u gaat trouwen of huwelijkse voorwaarden wijzigt, hoeft u niet bang te zijn dat er een aanslag schenkbelasting op de deurmat valt. Dat heeft de staatssecretaris in maart 2018 in een besluit laten weten. Het onderwerp werd actueel toen per 2018 de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen werd ingevoerd. Deze wet verving de algehele gemeenschap van goederen bij trouwen zonder huwelijkse voorwaarden. Voor samenwoners is op dit vlak nog niets geregeld. Daar komt mogelijk verandering in.
 • Ontbreken onderhoudsplan VvE levert kopers appartement lagere hypotheeklening op

  03 september 2018 Wie een appartement gaat kopen, doet er goed aan om eerst te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het complex een onderhoudsplan heeft of voldoende reserve heeft om onderhoud te kunnen betalen. Als dat ontbreekt, kan dat voor banken en andere geldverstrekkende instellingen reden zijn om de financiering lager vast te stellen dan u gewenst zou hebben.
 • Aansprakelijkheid bij onduidelijkheid over inschrijving bestuurder in handelsregister

  03 september 2018 Een bestuurder die niet weet dat hij of zij als bestuurder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat klinkt niet erg aannemelijk. Zeker niet als die melding wordt gedaan na faillissement van een onderneming. Toch komt het voor.
 • Onderbewindstelling in testament van vóór 2003 ook nu nog geldig

  27 augustus 2018 In 2003 is het erfrecht gemoderniseerd. Testamenten die echter vóór die tijd zijn opgemaakt, behouden hun geldigheid. Dat komt sommige erfgenamen niet altijd goed uit. Dat bleek maar weer in een zaak waarin een destijds bij testament opgenomen bewind over het door een kind te verkrijgen vermogen, door dit kind na het overlijden van de langstlevende ouder – na 2003 – werd verzocht te laten opheffen.
 • Clausules in samenlevingscontract moeten in redelijkheid worden nageleefd

  20 augustus 2018 Veel samenwoners die een huis kopen, laten bij die gelegenheid meestal ook een notarieel samenlevingscontract opmaken. Dat is vooral nuttig om duidelijke afspraken vast te leggen wat ieders verplichtingen en rechten zijn, met name voor het geval van onverhoopt uit elkaar gaan of – in combinatie met een testament – overlijden.
 • Eigenwoningforfait gaat stijgen door hogere WOZ-waarden

  13 augustus 2018 Het gaat weer goed met de economie. Dat heeft heel veel positieve gevolgen, maar zoals altijd, elk voordeel heeft zijn nadeel. In dit geval is dat de WOZ-waarde van uw woning. Die gaat volgend jaar weer omhoog, wat in veel gevallen kan leiden tot een hoger fiscaal eigenwoningforfait. De Waarderingskamer denkt aan een gemiddelde stijging van de WOZ volgend jaar met 7,5 tot 9,5%.
 • Fiscale vrijstelling van verschuiving winstaandeel in maatschap nog eens bevestigd

  06 augustus 2018 Als u samen met een partner een maatschap heeft en de onderlinge winstverdeling gaat aanpassen, kijkt de fiscus over uw schouder mee. Telkens opnieuw zal de fiscus beoordelen of de belastingregels goed zijn toegepast. Een methode om de winstverdeling te verschuiven is het ontbinden van de bestaande maatschap en in dezelfde akte een nieuwe maatschap aan te gaan en u beider aandeel daarin in te brengen.
 • Schuld BV voor dga in privé onzakelijk zonder deugdelijke afdekking

  30 juli 2018 Het is niet ongewoon dat een BV een lening aangaat om een schuld van de directeur-grootaandeelhouder (dga) in privé te financieren. Het is wel zaak dat de BV dan contractueel regelt dat alle negatieve effecten daarvan worden doorberekend aan de dga. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een onzakelijke handeling.
 • Helft Nederlanders heeft geen voogdij over kinderen geregeld

  23 juli 2018 Het regelen van voogdijschap over kinderen na overlijden van de ouders wordt in Nederland door maar één op de twee ouders gedaan. Dat blijkt uit een recent Monuta-onderzoek. Slechts één op de drie ouders heeft de voogdij in een testament vastgelegd. Bijna de helft van de ondervraagde mensen heeft nog helemaal niets geregeld.
 • Schenkbelasting verrekenen met erfbelasting bij overlijden schenker binnen 180 dagen

  16 juli 2018 Wanneer er tussen de datum van ontvangst van een schenking en het overlijden van de schenker minder dan 180 dagen zit, is er volgens de wet sprake van een zogenaamde fictief erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat bij de fiscale afwikkeling de schenking als (deel van de ) erfenis wordt behandeld. Er is dan over de schenking geen schenk- maar erfbelasting verschuldigd.