Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Kabinet onderzoekt nieuwe sociale rechtsvorm

  10 juni 2019 (Bron: KNB) Het kabinet gaat aan de slag met versterking van sociaal ondernemerschap. Het gaat daarbij onder meer over het verbeteren van de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen. De staatssecretaris van Economische Zaken onderzoekt de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe passende rechtsvorm voor deze bedrijven.
 • Onderzoek fiscus naar kwaliteit aangifte erfbelasting

  10 juni 2019 De steekproef van de Belastingdienst naar de kwaliteit van de aangifte erfbelasting in 2018 zal ook nog worden uitgevoerd voor het jaar 2017. Daarmee wil de fiscus meer inzicht krijgen in het resultaat van het uitnodigingenbeleid voor de aangifte erfbelasting en de uitvoering daarvan.
 • Bedenktijd verkoper gebruikt voor verkoop aan hoger biedende derde

  03 juni 2019 Soms bevat de koopovereenkomst van een huis de afspraak dat ook de verkoper dezelfde bedenktijd onder dezelfde voorwaarden krijgt als die de koper op grond van de wet heeft. Als de verkoper deze termijn gebruikt om een hogere prijs bij de koper te realiseren, misbruikt hij zijn bevoegdheid. Dat is niet het geval als hij de termijn gebruikt om het huis tegen een hogere prijs aan een ander de verkopen.
 • Zonder samenlevingscontract toch vergoedingsrecht partners mogelijk

  27 mei 2019 Samenwoners maken meestal in hun samenlevingscontract afspraken over de verdeling van kosten van samenwonen of specifieke uitgaven, bijvoorbeeld van in verband met wonen. Dan is maar duidelijk wie wat en wanneer moet betalen aan de ander. Zonder samenlevingscontract is dat niet helder en lopen beide partners het risico financieel nadeel te ondervinden. Er is in dat geval normaal gesproken geen recht van de ene partner ten opzichte van de ander op vergoeding van bepaalde kosten.
 • Grenzen schenking voor eigen woning

  27 mei 2019 U kunt uw kind financieel helpen bij het kopen en verbouwen van een huis. U kunt daarbij veel belasting besparen, maar dan moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. We zetten ze nog eens op een rijtje.
 • Zorgen om geringe toename bouwkundige keuringen

  13 mei 2019 Het standaard opnemen van een bouwkundige keuring in een koopovereenkomst heeft niet geleid tot een flinke toename van het aantal keuringen. Uit een steekproef door de website BIJN.nl is gebleken dat in bijna driekwart van de koopovereenkomsten alsnog de keuring is doorgestreept of verwijderd. Henk Nijboer (PvdA) heeft inmiddels Kamervragen over deze kwestie gesteld.
 • Samenlevingscontract zonder maximumtermijn onderhoudsverplichting riskant

  13 mei 2019 In samenlevingsovereenkomsten komt nogal eens een onderhoudsverplichting van de ene partner ten gunste van de andere partner voor. Soms wordt daar ook geen maximumtermijn bij vermeld. Dat is een redelijk riskante manier voor de partner die de verplichting op zich neemt.
 • Hypotheek oversluiten razend populair

  06 mei 2019 Het eerste kwartaal van 2019 werd gekenmerkt door een hausse aan hypotheek oversluitingen. De belangrijkste oorzaak daarvan is mogelijk de ongekend lage hypotheekrente. Voor veel huizenbezitters betekent dit dat zij met oversluiting hun maandlasten fors kunnen verlagen. Het leidde in de eerste drie maanden van dit jaar tot bijna een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal 2018.
 • Aandelen aan toonder niet-beursgenoteerde ondernemingen niet meer mogelijk

  06 mei 2019 Vóór 1 januari 2020 moeten vennootschappen die nog papieren aandelen aan toonder in omloop hebben, deze aandelen omzetten in aandelen op naam. Een deadline die al vrij dichtbij is. Voor aandeelhouders van dergelijke papieren aandelen geldt dat zijn na 1 januari 2020 – zolang zij hun toonderstuk niet hebben ingewisseld – de hieraan verbonden rechten niet kunnen uitoefenen.
 • Afleggen van rekening en verantwoording over financieel beheer door beheerder niet vanzelfsprekend

  29 april 2019 In veel gevallen laten ouders op hogere leeftijd zich door een van hun kinderen helpen bij het beheer van hun financiën. Soms blijkt na het overlijden van de ouders dat er tijdens hun leven financiële handelingen zijn verricht die vraagtekens oproepen bij de overige erfgenamen. Hebben de overige erfgenamen dan de mogelijkheid om rekening en verantwoording te eisen van degene die de financiën beheerde?