Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Ondernemer moet zichzelf redelijke vergoeding toekennen

  10 december 2018 We zijn nu bijna een jaar verder met het nieuwe huwelijksvermogensrecht. De ervaring leert dat veel ondernemers het maken van huwelijkse voorwaarden niet meer nodig vinden. Hoe anders is de praktijk. Er blijken verschillende knelpunten in de nieuwe wet te zitten, waarmee het voor ondernemers – zeker in de BV –noodzakelijk blijft om huwelijkse voorwaarden te maken.
 • Belastingmaatregelen met aandachtspunten voor ondernemer

  03 december 2018 Het Belastingplan 2019 heeft ook gevolgen voor de te betalen percentages inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Naast veranderingen in percentages gaat ook het tarief voor vennootschapsbelasting omlaag. Daar zal iedere ondernemer blij mee zijn.
 • Minder hypotheekaanvragen tegenover meer oversluitingen

  03 december 2018 Hoewel de media bol staan van een overspannen woningmarkt, tekent zich nu toch een kentering af. Het aantal hypotheekaanvragen over het derde kwartaal van 2018 is met 5% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hierbij was september ook nog eens minder dan augustus, dit tegen de trend in dat normaal na de vakantie het aantal hypotheken weer aantrekt. We hebben het hier over nieuwe hypotheken bestemd voor de aankoop van een woning. Het aantal hypotheekoversluitingen is echter juist toegenomen.
 • Aandacht voor crediteuren bij turbo-ontbinding rechtspersoon

  26 november 2018 In de praktijk worden rechtspersonen ook wel ontbonden via een zogenaamde turboliquidatie. Dat is een ontbinding zonder dat het vermogen van de rechtspersoon in formele zin wordt vereffend. Het gebeurt onder meer als het bestuur van de rechtspersoon het vermogen al voorafgaand aan de ontbinding feitelijk heeft vereffend. Voor een schuldeiser kan dit heel vervelend uitpakken.
 • Aangebrachte wijzigingen maken van kantoorpand nog geen woning voor de overdrachtsbelasting

  26 november 2018 De notaris is namens de staat – de Belastingdienst – belast met het beoordelen of bij een vastgoedtransactie 2% of 6% overdrachtsbelasting door de koper verschuldigd is. Dat hierbij in veel gevallen sprake is van een grijs gebied blijkt wel uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De koper stelde dat een tot woning verbouwd voormalige kantoorpand voor de overdrachtsbelasting in de 2% moest vallen.
 • Zonder inschrijving op zelfde adres geen hoge partnervrijstelling voor samenwoners

  19 november 2018 Samenwonen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Dat is mede te danken aan het grote aantal ouderen dat na een eerder huwelijk een nieuwe relatie vindt en gaat samenwonen. Waar niet iedereen dan direct aan denkt is aan overlijden en de gevolgen daarvan voor de nalatenschap en de erfbelasting. Om dan ook in aanmerking te komen voor de partnervrijstelling – die ook voor gehuwden geldt – moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
 • Kopers kiezen vaker voor lange looptijd hypotheken

  19 november 2018 Hypotheken met een rentetermijn van twintig en dertig jaar winnen in rap tempo in hoeveelheid. Dat gaat ten koste van hypotheken met een rentelooptijd van vijf en tien jaar. Dat blijkt uit de kwartaalupdate van Dynamic over de hypothekenmarkt in ons land.
 • Notariaat pleit voor waarborgen privacy in wetsvoorstel aandeelhoudersregister

  12 november 2018 (Bron: KNB) Betrouwbaar en van groot belang voor voorkoming en bestrijding van fraude, zo kijkt notarieel Nederland aan tegen het digitale centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Verschillende notariële partijen zijn blij met het voorstel en reageren positief. Wel hamert de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op de privacy van de aandeelhouders en vraagt de initiatiefnemers te letten op wie er inzage krijgt.
 • Objectieve maatstaven bepalen uitleg erfdienstbaarheid

  12 november 2018 Het komt vaak genoeg voor dat een erfdienstbaarheid verschillend wordt uitgelegd. Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al bent u niet zelf de eigenaar. De eigenaar van dat stuk grond moet u dan toegang geven in overeenstemming met het gebruik zoals dat in de notariële akte is vermeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overpad.
 • Familie-opvolging in onderneming vergt zorgvuldige voorbereiding

  05 november 2018 Dat je bij een voorgenomen bedrijfsopvolging en –overdracht gedegen te werk moet gaan, is een open deur. Voor een goede voorbereiding is wel vijf jaar nodig, waarin telkens op elkaar volgende stappen worden gezet. Extra complex wordt het als de opvolging binnen het gezin van de ondernemer gebeurt. Dan moet er ook aandacht zijn voor de overige kinderen. Juridisch is het allemaal prima te regelen, maar begin op tijd!