Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Kopers kiezen vaker voor lange looptijd hypotheken

  19 november 2018 Hypotheken met een rentetermijn van twintig en dertig jaar winnen in rap tempo in hoeveelheid. Dat gaat ten koste van hypotheken met een rentelooptijd van vijf en tien jaar. Dat blijkt uit de kwartaalupdate van Dynamic over de hypothekenmarkt in ons land.
 • Notariaat pleit voor waarborgen privacy in wetsvoorstel aandeelhoudersregister

  12 november 2018 (Bron: KNB) Betrouwbaar en van groot belang voor voorkoming en bestrijding van fraude, zo kijkt notarieel Nederland aan tegen het digitale centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Verschillende notariële partijen zijn blij met het voorstel en reageren positief. Wel hamert de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op de privacy van de aandeelhouders en vraagt de initiatiefnemers te letten op wie er inzage krijgt.
 • Objectieve maatstaven bepalen uitleg erfdienstbaarheid

  12 november 2018 Het komt vaak genoeg voor dat een erfdienstbaarheid verschillend wordt uitgelegd. Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al bent u niet zelf de eigenaar. De eigenaar van dat stuk grond moet u dan toegang geven in overeenstemming met het gebruik zoals dat in de notariële akte is vermeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overpad.
 • Familie-opvolging in onderneming vergt zorgvuldige voorbereiding

  05 november 2018 Dat je bij een voorgenomen bedrijfsopvolging en –overdracht gedegen te werk moet gaan, is een open deur. Voor een goede voorbereiding is wel vijf jaar nodig, waarin telkens op elkaar volgende stappen worden gezet. Extra complex wordt het als de opvolging binnen het gezin van de ondernemer gebeurt. Dan moet er ook aandacht zijn voor de overige kinderen. Juridisch is het allemaal prima te regelen, maar begin op tijd!
 • Papieren aandeelhoudersregister vaak niet op orde

  05 november 2018 (Bron: KNB) De aandeelhoudersregistratie van bedrijven is vaak niet actueel, onvolledig, onjuist of zelfs kwijt. Dit blijkt uit een peiling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Van de 708 deelnemende (kandidaat-)notarissen geeft 34 procent aan dat dit ‘regelmatig' het geval is. Nog eens 35 procent zegt ‘vaak' en 16 procent zelfs ‘heel vaak'.
 • Kans op redding met adempauze bij dreigend faillissement

  29 oktober 2018 De EU-ministers zijn het eens. Naar verwachting zal ook het Europees Parlement begin volgend jaar met hun plan instemmen. Bij een dreigend faillissement moeten ondernemers de kans krijgen om hun bedrijf overeind te houden. De ministers zijn het eens over een nieuwe richtlijn met dat doel.
 • Belastingmaatregel bedreigend voor goede doelen en kerken

  29 oktober 2018 In de wereld van goede doelen en kerken wordt met angst en beven uitgekeken naar de beoogde verlaging van de aftrek van giften. Nu kunnen giften nog voor maximaal 52% worden afgetrokken van de inkomsten. Dat wordt geleidelijk afgebouwd naar maximaal 37% in 2023.
 • Verzorging ex-partner samenwonen na uw overlijden vergt helderheid in samenlevingscontract

  22 oktober 2018 In een samenlevingsovereenkomst kunt u een bepaling over financiële ondersteuning van de ene partner voor de andere opnemen. U kunt dan in de overeenkomst vastleggen dat u zich verplicht om na eventuele verbreking van de relatie maandelijks een bedrag uit te keren tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van uw partner. Toch blijkt na verbreking van een relatie dat dit niet altijd even vlekkeloos verloopt.
 • Aanbouw nieuw pand op grotendeels gesloopt pand: btw of overdrachtsbelasting?

  22 oktober 2018 De samenloopvrijstelling voor de overdrachtsbelasting en de btw blijft een onderwerp dat de gemoederen blijf bezighouden. Dat is ook de moeite waard gelet op het voordeel dat te behalen is bij btw-belaste levering. Zo ook in een recente zaak waar een grotendeels gesloopt pad met onderliggende grond werd geleverd terwijl er al nieuwbouwwerkzaamheden aan waren verricht. Overeengekomen was dat de verkoper verantwoordelijk was voor sloop van de oudbouw zou, maar dat sloop- en verbouwing (feitelijk nieuwbouw) in opdracht en voor rekening en risico van de koper zou plaatsvinden.
 • Schenkingsvrijstelling eigen woning verandert per 2019

  15 oktober 2018 De mogelijkheid om schenkingen die vóór 2010 zijn gedaan tot een bepaald bedrag aan te vullen om te profiteren van de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, komt per 1 januari 2019 gedeeltelijk te vervallen. Dat is de laatste stap uit het Belastingplan 2016 waarin dit is vastgelegd.  Het gaat om de verhoogde vrijstelling, boven op de jaarlijkse gebruikelijke vrijstelling van (in 2018) € 5.363.