Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Ontlopen gehuwdennorm voor hogere AOW risicovol

  27 maart 2017 Alleenstaande AOW’ers met een nieuwe relatie blijken nogal eens creatief om te gaan met mogelijkheden om er voor te zorgen dat toch een AOW-uitkering naar de norm voor een ongehuwde uitgekeerd blijft worden. Dat pakt niet altijd goed uit.
 • Rekening-courant DGA houdt gemoederen bezig

  20 maart 2017 Kan een rekening-courantschuld van de DGA aan zijn BV zomaar worden weggestreept om dividendbelasting te ontlopen? In de adviespraktijk is de gedachte opgekomen dat de belastinginspectie bij een oplopende rekening-courantschuld eerder tot het oordeel zou hebben moeten komen dat sprake is van een uitdeling van de BV aan de DGA, welke uitdeling onderhevig is aan heffing dividendbelasting. Het idee is dat bij wegstrepen de vrijgevallen schuld niet (meer) onderhevig is aan belastingheffing indien navorderingstermijn van vijf jaar is verstreken. Tegen die opvatting neemt niet alleen de Belastingdienst stelling.
 • Vermogenstoename betrekken bij verrekening negatief vermogen na echtscheiding

  20 maart 2017 Huwelijkse voorwaarden bevatten wel eens een periodiek verrekenbeding met een vervaltermijn van een bepaald aantal jaren. Daarnaast wordt er dan wel een finaal verrekenbeding opgenomen met de voorwaarde dat er geen verrekening plaatsvindt als (een van) partners bij de echtscheiding een negatief vermogen hebben. Deze bepalingen kunnen bij echtscheiding leiden tot een meningsverschil over de uitwerking.
 • Nieuwe relatie na einde samenleven vereist zorgvuldige regeling

  13 maart 2017 Hoe belangrijk het is om bij echtscheiding in het echtscheidingsconvenant goede en vooral duidelijke afspraken te maken, tonen twee recente uitspraken van de rechter aan. Telkens weer blijken ex-partners later de afspraken verschillend uit te leggen. Of het nu gaat om verandering van omstandigheden bij een van beiden, dan wel om het al dan niet samenwonen met een nieuwe partner.
 • Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang

  13 maart 2017 Er komt een wettelijke minimumnorm voor het afstorten van reserves in het onderhoudsfonds van verenigingen van eigenaren. Daarmee is het des te meer van belang geworden om alle haken en ogen bij aankoop van een appartement vooraf goed te onderkennen en onderzoek te doen naar mogelijke hindernissen.
 • Onderhoudskosten gebruik huis overleden partner naar vermogen voor gebruiker

  13 februari 2017 In heel wat testamenten van weduwen en weduwnaars, die daarna samenwonen met een nieuwe partner, is opgenomen dat de partner na overlijden recht van gebruik en bewoning van het huis – eigendom van de weduwe of weduwnaar – krijgt. De gebruiker kan daarbij op basis van het testament worden verplicht om de gewone als de buitengewone lasten en herstellingen te laten uitvoeren en betalen. De vraag is of dit een onbegrensde verplichting is.
 • Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

  09 januari 2017 Het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen blijft de gemoederen bezig houden. Volgens de minister wordt het Nederlandse ondernemingsrecht merkbaar beter hanteerbaar en daarmee ook aantrekkelijker. De achterliggende gedachte is dat er meer eenheid zou moeten ontstaan bij de behandeling van verschillende rechtspersonen, de regels die nu al gelden voor naamloze en besloten vennootschappen gaan deels ook van toepassing worden verklaard op verenigingen, coöperaties en stichtingen.
 • Uitgesproken of geschreven wensen zetten wettelijk erfrecht niet opzij

  12 december 2016 Als u geen testament heeft opgemaakt, zal bij overlijden het wettelijk erfrecht van toepassing zijn. Met een geldig codicil kunt u nog wel wat roerende goederen toewijzen aan nabestaanden, maar u zet er de wet niet mee opzij. Ook al doet u mondeling uitspraken over uw wensen, of zet u zelf wensen op papier, de wettelijke regeling is dan nog steeds van toepassing.
 • Aansprakelijkheid bestuurder blijft actueel

  12 december 2016 De wet werpt een blokkade op tegen bestuurders die hun aansprakelijkheid willen ontlopen door een andere rechtspersoon als bestuurder te benoemen. Die blokkade houdt in dat de aansprakelijkheid die op de bestuurder-rechtspersoon rust ook komt te rusten op de bestuurder van deze bestuurder-rechtspersoon.
 • Lectus adipiscing tincidunt magnis adipiscing risus

  01 december 2016