Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Aangebrachte wijzigingen maken van kantoorpand nog geen woning voor de overdrachtsbelasting

  26 november 2018 De notaris is namens de staat – de Belastingdienst – belast met het beoordelen of bij een vastgoedtransactie 2% of 6% overdrachtsbelasting door de koper verschuldigd is. Dat hierbij in veel gevallen sprake is van een grijs gebied blijkt wel uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De koper stelde dat een tot woning verbouwd voormalige kantoorpand voor de overdrachtsbelasting in de 2% moest vallen.
 • Aandacht voor crediteuren bij turbo-ontbinding rechtspersoon

  26 november 2018 In de praktijk worden rechtspersonen ook wel ontbonden via een zogenaamde turboliquidatie. Dat is een ontbinding zonder dat het vermogen van de rechtspersoon in formele zin wordt vereffend. Het gebeurt onder meer als het bestuur van de rechtspersoon het vermogen al voorafgaand aan de ontbinding feitelijk heeft vereffend. Voor een schuldeiser kan dit heel vervelend uitpakken.
 • Zonder inschrijving op zelfde adres geen hoge partnervrijstelling voor samenwoners

  19 november 2018 Samenwonen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Dat is mede te danken aan het grote aantal ouderen dat na een eerder huwelijk een nieuwe relatie vindt en gaat samenwonen. Waar niet iedereen dan direct aan denkt is aan overlijden en de gevolgen daarvan voor de nalatenschap en de erfbelasting. Om dan ook in aanmerking te komen voor de partnervrijstelling – die ook voor gehuwden geldt – moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
 • Kopers kiezen vaker voor lange looptijd hypotheken

  19 november 2018 Hypotheken met een rentetermijn van twintig en dertig jaar winnen in rap tempo in hoeveelheid. Dat gaat ten koste van hypotheken met een rentelooptijd van vijf en tien jaar. Dat blijkt uit de kwartaalupdate van Dynamic over de hypothekenmarkt in ons land.
 • Notariaat pleit voor waarborgen privacy in wetsvoorstel aandeelhoudersregister

  12 november 2018 (Bron: KNB) Betrouwbaar en van groot belang voor voorkoming en bestrijding van fraude, zo kijkt notarieel Nederland aan tegen het digitale centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Verschillende notariële partijen zijn blij met het voorstel en reageren positief. Wel hamert de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op de privacy van de aandeelhouders en vraagt de initiatiefnemers te letten op wie er inzage krijgt.
 • Objectieve maatstaven bepalen uitleg erfdienstbaarheid

  12 november 2018 Het komt vaak genoeg voor dat een erfdienstbaarheid verschillend wordt uitgelegd. Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al bent u niet zelf de eigenaar. De eigenaar van dat stuk grond moet u dan toegang geven in overeenstemming met het gebruik zoals dat in de notariële akte is vermeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overpad.
 • Familie-opvolging in onderneming vergt zorgvuldige voorbereiding

  05 november 2018 Dat je bij een voorgenomen bedrijfsopvolging en –overdracht gedegen te werk moet gaan, is een open deur. Voor een goede voorbereiding is wel vijf jaar nodig, waarin telkens op elkaar volgende stappen worden gezet. Extra complex wordt het als de opvolging binnen het gezin van de ondernemer gebeurt. Dan moet er ook aandacht zijn voor de overige kinderen. Juridisch is het allemaal prima te regelen, maar begin op tijd!
 • Papieren aandeelhoudersregister vaak niet op orde

  05 november 2018 (Bron: KNB) De aandeelhoudersregistratie van bedrijven is vaak niet actueel, onvolledig, onjuist of zelfs kwijt. Dit blijkt uit een peiling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Van de 708 deelnemende (kandidaat-)notarissen geeft 34 procent aan dat dit ‘regelmatig' het geval is. Nog eens 35 procent zegt ‘vaak' en 16 procent zelfs ‘heel vaak'.
 • Kans op redding met adempauze bij dreigend faillissement

  29 oktober 2018 De EU-ministers zijn het eens. Naar verwachting zal ook het Europees Parlement begin volgend jaar met hun plan instemmen. Bij een dreigend faillissement moeten ondernemers de kans krijgen om hun bedrijf overeind te houden. De ministers zijn het eens over een nieuwe richtlijn met dat doel.
 • Belastingmaatregel bedreigend voor goede doelen en kerken

  29 oktober 2018 In de wereld van goede doelen en kerken wordt met angst en beven uitgekeken naar de beoogde verlaging van de aftrek van giften. Nu kunnen giften nog voor maximaal 52% worden afgetrokken van de inkomsten. Dat wordt geleidelijk afgebouwd naar maximaal 37% in 2023.