Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Meerouderschap heeft invloed op rechten andere kinderen

  11 maart 2019 (Bron: KNB) Meerouderschap heeft gevolgen voor de rechten van andere betrokken kinderen. Ook kan het leiden tot een toename van het aantal juridische geschillen over de legitieme portie. Dit laat de issuegroep Familie van Nu van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) weten aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Publicatie giften en financiële gegevens verplicht

  04 maart 2019 De minister voor rechtsbescherming heeft een concept wetsvoorstel gepubliceerd van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties. Dit concept wetsvoorstel heeft ten doel het meer transparant maken van geldstromen naar maatschappelijke organisaties. Door het transparant maken van die geldstromen zou worden voorkomen dat financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met misbruik van democratische vrijheden en onwenselijke beïnvloeding.
 • Eigen bijdrage voor zorg in 2019

  04 maart 2019 U kent ze vast wel, de verhalen die rond gaan over de (soms hoge) bijdrage die mensen moeten betalen voor zorg. Per 1 januari 2019 is daarin het een en ander gewijzigd. Er wordt nu – op enkele uitzonderingen na – bijvoorbeeld bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer gekeken naar uw inkomen over vermogen.
 • Veel kerken nog in gebreke bij publicatie jaarcijfers

  25 februari 2019 De Belastingdienst meldt dat veel kerkelijke gemeenten en diaconieën hun ANBI-verplichtingen niet nakomen. Daarmee lopen zij het risico om hun ANBI-status te verliezen. Vanaf 1 mei 2019 wordt aan gemeenten die dan hun verplichtingen niet zijn nagekomen, hun status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI) ontnomen.
 • Schenking kort voor overlijden verrekend met erfenis

  22 februari 2019 Wie een schenking ontvangt binnen een termijn van 180 dagen voor overlijden van de schenker, zal deze schenking moeten verrekenen met zijn of haar erfdeel. De schenking wordt als het ware 'bijgeteld'. Met deze al lang bestaande regel wil de overheid voorkomen dat bewust wordt geschonken bij een naderend overlijden om daarmee nog snel fiscaal voordeel te halen.
 • Verkoop huis tegen te lage prijs levert schenking eigen woning op

  18 februari 2019 In de praktijk blijkt dat mensen meer dan één woning hebben. Het andere huis wordt dan bijvoorbeeld verhuurd, zodat er toch inkomsten uit worden behaald. Met de schenkingsregeling eigen woning, waarmee eenmalig aan kinderen tussen 18 en 40 jaar ruim en ton belastingvrij mag worden geschonken, is het ook interessant om het tweede huis voor een heel lage prijs aan het kind te verkopen. Het niet berekende deel van de waarde wordt dan door de fiscus als schenking eigen woning gezien.
 • Restschuld kan bij scheiding vragen oproepen

  18 februari 2019 Stellen die samen een huis bezitten en uit elkaar gaan, worden soms geconfronteerd met een restschuld op de hypothecaire lening. Het hangt dan van de gemaakte afspraken in huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract af hoe deze schuld wordt verdeeld. Bij gemeenschap van goederen is dat altijd elk de helft. Wat nu als de ene partner succesvol kwijtschelding heeft gevraagd en de ander niet?
 • Geld op gemeenschappelijk rekening niet gemeenschappelijk door samenlevingscontract

  11 februari 2019 Veel samenlevingsovereenkomsten bevatten regelingen over gemeenschappelijk bezit. Daarin wordt veelal bepaald dat partners samen, elk voor de helft, gerechtigd om te beschikken over bankrekeningen die op beider naam staan of de en/of clausule bevatten. Vervolgens wordt dan in het contract ingevuld welke rechtshandelingen zij vanuit die optiek mogen verrichten. Meestal gaat het dan om handelingen in het kader van de gemeenschappelijke huishouding. De vraag is of ook het tegoed op spaarrekeningen en ingebracht privé geld daartoe behoren.
 • Overdrachtsbelasting al verplicht bij economische eigendomsoverdracht onroerend

  11 februari 2019 Hoewel economische overdrachten van onroerend goed niet meer zo vaak voorkomen, blijken in voorkomende gevallen de risico's groter dan betrokkenen vermoeden. Een van die problemen is dat velen niet weten dat bij economische eigendomsoverdracht overdrachtsbelasting verschuldigd is. Menigeen gaat er van uit dat die fiscale claim pas ontstaat bij de juridische overdracht.
 • Dit jaar nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

  04 februari 2019 (Bron: Ministerie van Financiën) Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.