Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Nabestaanden profiteren steeds beter van vrijstellingen erfbelasting

  07 januari 2019 De verruimde vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting (in 2010 ingevoerd) hebben sindsdien aanzienlijke voordelen voor partners en kinderen van overledenen opgeleverd. Het levert de overheid in vergelijking met tien jaar geleden jaarlijks een half miljard euro minder op. Het vermogen dat elk jaar wordt nagelaten is de grens van vijftien miljard al enige jaren gepasseerd.
 • Veranderingen hypotheek 2019

  07 januari 2019 Voor huiseigenaren en kopers van huizen verandert er in 2019 het nodige. Zo gaat u bij het kopen van een huis eerder dan in 2018 in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook op het gebied van de WOZ-waarde is er goed nieuws. Het daarop gebaseerde eigenwoningforfait gaat voor de meeste huizen een half procent omlaag. Dat bedrag moet bij uw belastbaar inkomen worden opgeteld. Daar staat tegenover dat de WOZ-waarde stijgt, waardoor het voordeel beperkt blijft of zelfs verloren gaat.
 • Schenk- en erfbelasting 2019

  31 december 2018 Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 650.913, voor kinderen € 20.616. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 54.246 (te gebruiken voor studie of eigen woning) of € 26.040 (vrije besteding).
 • De executeur is meer dan een contactpersoon voor de erfenis

  24 december 2018 Misschien hebt u bij de afwikkeling van een nalatenschap wel eens te maken gehad met een executeur of bent u zelf executeur in een nalatenschap geweest. Mogelijk hebt u er nog nooit mee te maken gehad maar heeft iemand u gevraagd om na overlijden zijn nalatenschap af te wikkelen en vraagt u zich af wat het precies inhoudt.
 • Bestuurder verantwoordelijk voor beëindiging, ontbinding en opheffing van een vereniging

  17 december 2018 Verenigingen worden geboren en leven net zo lang als nodig is. Een vereniging is een rechtspersoon, heeft leden en is gericht op een bepaald doel. Als het doel is bereikt, er geen leden meer zijn of de financiën te kort schieten wordt het tijd om eens verder te kijken.
 • De executeur is meer dan een contactpersoon voor de erfenis

  17 december 2018 Misschien hebt u bij de afwikkeling van een nalatenschap wel eens te maken gehad met een executeur of bent u zelf executeur in een nalatenschap geweest. Mogelijk hebt u er nog nooit mee te maken gehad maar heeft iemand u gevraagd om na overlijden zijn nalatenschap af te wikkelen en vraagt u zich af wat het precies inhoudt.
 • Ondernemer moet zichzelf redelijke vergoeding toekennen

  10 december 2018 We zijn nu bijna een jaar verder met het nieuwe huwelijksvermogensrecht. De ervaring leert dat veel ondernemers het maken van huwelijkse voorwaarden niet meer nodig vinden. Hoe anders is de praktijk. Er blijken verschillende knelpunten in de nieuwe wet te zitten, waarmee het voor ondernemers – zeker in de BV –noodzakelijk blijft om huwelijkse voorwaarden te maken.
 • Ik-opa- en Ik-oma-testament biedt flinke belastingvoordelen

  10 december 2018 Wat houdt een Ik-opa-testament (of Ik-oma-testament) in en waarom zou u zo'n testament maken? Normaal gesproken erven uw kleinkinderen pas van u als u een kind hebt dat eerder is overleden dan u. Dan komen namelijk de kleinkinderen voor uw overleden kind in de plaats. Bij het opstellen van een Ik-opa-testament stelt u uw kinderen aan als legataris of erfgenaam en verbindt aan die erfstelling een last. Die last houdt in dat uw kind aan zijn kinderen (dus uw kleinkinderen) een bepaald bedrag moet betalen. Uw kleinkind erft dan eigenlijk een schuldvordering op zijn ouder, omdat u als opa of oma dat heeft bepaald. Deze schuldvordering kan uw kleinkind pas opeisen als zijn ouder is overleden.
 • Belastingmaatregelen met aandachtspunten voor ondernemer

  03 december 2018 Het Belastingplan 2019 heeft ook gevolgen voor de te betalen percentages inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Naast veranderingen in percentages gaat ook het tarief voor vennootschapsbelasting omlaag. Daar zal iedere ondernemer blij mee zijn.
 • Minder hypotheekaanvragen tegenover meer oversluitingen

  03 december 2018 Hoewel de media bol staan van een overspannen woningmarkt, tekent zich nu toch een kentering af. Het aantal hypotheekaanvragen over het derde kwartaal van 2018 is met 5% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hierbij was september ook nog eens minder dan augustus, dit tegen de trend in dat normaal na de vakantie het aantal hypotheken weer aantrekt. We hebben het hier over nieuwe hypotheken bestemd voor de aankoop van een woning. Het aantal hypotheekoversluitingen is echter juist toegenomen.