Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Overdrachtsbelasting al verplicht bij economische eigendomsoverdracht onroerend

  11 februari 2019 Hoewel economische overdrachten van onroerend goed niet meer zo vaak voorkomen, blijken in voorkomende gevallen de risico's groter dan betrokkenen vermoeden. Een van die problemen is dat velen niet weten dat bij economische eigendomsoverdracht overdrachtsbelasting verschuldigd is. Menigeen gaat er van uit dat die fiscale claim pas ontstaat bij de juridische overdracht.
 • Geld op gemeenschappelijk rekening niet gemeenschappelijk door samenlevingscontract

  11 februari 2019 Veel samenlevingsovereenkomsten bevatten regelingen over gemeenschappelijk bezit. Daarin wordt veelal bepaald dat partners samen, elk voor de helft, gerechtigd om te beschikken over bankrekeningen die op beider naam staan of de en/of clausule bevatten. Vervolgens wordt dan in het contract ingevuld welke rechtshandelingen zij vanuit die optiek mogen verrichten. Meestal gaat het dan om handelingen in het kader van de gemeenschappelijke huishouding. De vraag is of ook het tegoed op spaarrekeningen en ingebracht privé geld daartoe behoren.
 • Kwalificatie als belanghebbende bij verzoek tot ontslag bestuurders stichting op basis van strikte regels

  04 februari 2019 Uit de wet blijkt niet expliciet wie er in bepaalde gevallen belanghebbende is bij besluiten van het bestuur van een stichting. Dat betekent dat niet iedereen zomaar een ontslagprocedure tegen een stichtingsbestuurder kan instellen bij de rechtbank. Om dat te kunnen doen moet iemand als belanghebbende worden gekwalificeerd. De Hoge Raad heeft nu uitsluitsel gegeven en handvatten aangereikt.
 • Dit jaar nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

  04 februari 2019 (Bron: Ministerie van Financiën) Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.
 • Testament aanpassen als u een nieuwe partner heeft

  28 januari 2019 Mensen die na het verlies van een partner hun leven weer gaan delen met een nieuwe partner doen er goed aan om hun ooit gemaakte testament te herzien. Het testament was immers opgesteld in een tijd waarin u nog gelukkig was met uw overleden partner. Meestal sluit dit oude – maar nog steeds geldige – testament niet meer aan op uw nieuwe situatie.
 • Maatschappij ontwrichtende rechtspersonen kunnen verbodenverklaring tegemoet zien

  28 januari 2019 Tot 28 februari kunnen op- en aanmerkingen worden gemaakt op het voornemen van het kabinet om rechtspersonen (BV's en dergelijke) die de samenleving ontwrichten, te verbieden en te ontbinden. Daartoe is vorige maand een concept wetsvoorstel in consultatie gegaan. Met de beoogde wet wil het kabinet een bijdrage leveren aan het waarborgen van een open democratische samenleving.
 • Doorschuiving ab-claim in erfenis soms alleen op verzoek alle erfgenamen

  21 januari 2019 Niet iedereen erft aandelen in een BV, maar het komt wel regelmatig voor. Ook niet altijd is er sprake van het beneficiair aanvaarden van een dergelijke erfenis. Echter, de combinatie van beide is wel interessant, des te meer als het gaat om de wens van een of meer erfgenamen om de doorschuiffaciliteit van ab-aandelen toe te passen.
 • Permanent wonen in vakantiehuis meestal niet toegestaan

  21 januari 2019 Niet alleen in vrije tijd, maar permanent wonen in een vakantiehuis op een mooie plek. Veel mensen zouden het graag willen. Voor u er aan begint, is het verstandig om eerst maar bij de gemeente te informeren naar het bestemmingsplan. Vrijwel altijd blijkt dan dat permanente bewoning niet is toegestaan. Vrijwel altijd, maar niet altijd.
 • Voorkom narigheid, maak een testament

  14 januari 2019 Het belang van een testament is al lang aangetoond. Het aantal ruzies om erfenissen tussen erfgenamen waarde verdeling wel op een testament is gebaseerd en die waarin dat niet het geval is, is groot. Het ontbreken van een testament levert meer kans op ruzie op, maar heeft bovendien tot gevolg dat niet maximaal geprofiteerd kan worden van belastingvoordelen.
 • Nieuwe regels voor internationale huwelijken

  14 januari 2019 (Bron: WPNR) Vanaf 29 januari 2019 gaat de nieuwe Verordening Huwelijksvermogensstelsels gelden. Deze verordening geeft nieuwe en duidelijke regels voor stellen die op of na die datum trouwen en bij wiens huwelijk internationale aspecten spelen, zoals verschillende nationaliteiten, wonen in een ander land dan het land van de nationaliteit, of als er bezittingen in een ander land gelegen zijn. Eenzelfde Verordening gaat gelden voor geregistreerd partnerschappen.