Bevoordeling bedrijfsopvolger heeft nadelig effect op legitieme portie

Gepubliceerd op: 25 maart 2019

Soms ziet de rechter een heel andere benadering, zoals in een geval waarin het opvolgende kind door zijn ouders was onterfd vanwege de bevoordeling bij de overname va het bedrijf. Bedoeling van de ouders was om de overige kinderen daarvoor te compenseren. De onterfde opvolger beriep zich echter op zijn legitieme portie.

Voor de rechtbank is de uitdrukkelijke wens van de ouders leidend in deze situatie. De rechter zal toetsen of de overnameprijs inderdaad lager was dan de waarde in de vrije markt. Daarmee staat vast dat de ouders de opvolger hebben willen bevoordelen. Er is dan sprake van een materiële schenking. Vanuit die optiek moet de legitieme portie van de opvolger verminderd worden met het bedrag van de bevoordeling.

Wilt u meer weten over bevoordeling van bedrijfsopvolging en de rechten van erfgenamen nadien? Bel ons voor het maken van een afspraak.