goed vastleggen bij Trias Notarissen

Leg het vast bij uw notaris

Een huis kopen, een bedrijf starten, een schenking doen of een testament opstellen; het zijn zaken waarmee iedereen te maken kan krijgen. Onderwerpen ook waarbij het belangrijk is, dat uw zaken goed geregeld zijn. Voor nu én later. Dat vraagt om een betrokken en deskundige partner. Wij zijn u graag van dienst.
Leg het vast bij uw notaris

Actuele zaken

Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op juridisch en notarieel gebied.
Hieronder een overzicht van het laatste nieuws.

  • Overdrachtsbelasting al verplicht bij economische eigendomsoverdracht onroerend

    11 februari 2019 Hoewel economische overdrachten van onroerend goed niet meer zo vaak voorkomen, blijken in voorkomende gevallen de risico's groter dan betrokkenen vermoeden. Een van die problemen is dat velen niet weten dat bij economische eigendomsoverdracht overdrachtsbelasting verschuldigd is. Menigeen gaat er van uit dat die fiscale claim pas ontstaat bij de juridische overdracht.
  • Geld op gemeenschappelijk rekening niet gemeenschappelijk door samenlevingscontract

    11 februari 2019 Veel samenlevingsovereenkomsten bevatten regelingen over gemeenschappelijk bezit. Daarin wordt veelal bepaald dat partners samen, elk voor de helft, gerechtigd om te beschikken over bankrekeningen die op beider naam staan of de en/of clausule bevatten. Vervolgens wordt dan in het contract ingevuld welke rechtshandelingen zij vanuit die optiek mogen verrichten. Meestal gaat het dan om handelingen in het kader van de gemeenschappelijke huishouding. De vraag is of ook het tegoed op spaarrekeningen en ingebracht privé geld daartoe behoren.

Onze notarissen

Ons team bestaat uit deskundige (kandidaat)-notarissen en notariële medewerkers.
Met onze expertise zijn we actief op het gebied van onderneming, familie en onroerend goed.

 

mr. M. (Marie-Anne) Tazelaar

mr. M. (Marie-Anne) Tazelaar

mr. M. (Marie-Anne) Tazelaar is vanaf
1 februari 2008 notaris.
mr. P.I.E. (Paul) Platier

mr. P.I.E. (Paul) Platier

mr. P.I.E. (Paul) Platier is vanaf
15 maart 2007 notaris.