Afdelingen

Trias Notarissen is een veelzijdig kantoor. Welk juridisch of fiscaal probleem u ook heeft, wij kijken altijd samen met u naar alle mogelijkheden en zoeken naar rechtszekere antwoorden.


De familiepraktijk

 

Op deze afdeling maken we uw testament, samenlevingscontract, huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden op maat. Daarnaast kunt u er terecht voor de afwikkeling van een nalatenschap. U kunt er een verklaring van erfrecht en de aangifte voor het recht van successie laten opmaken. Bij de uiteindelijke verdeling van de nalatenschap kunt u gebruik maken van de jarenlange en uitgebreide ervaring van onze medewerkers.

 

Estate Planning

Bij estate planning gaat het om de overgang van vermogen van de ene generatie naar de volgende generatie op zodanige wijze dat zo min mogelijk belasting is verschuldigd. Het op evenwichtige wijze omgaan met belangen van alle betrokkenen (met name de verzorging van de langstlevende) staat hierbij voorop. Binnen het kader van de relevante juridische uitgangspunten wordt vervolgens de fiscaal meest gunstige oplossing gezocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde rekenprogramma's. De in te zetten instrumenten zijn onder meer huwelijkse voorwaarden, testamenten en schenkingsplannen, maar ook bijvoorbeeld certificering van vermogen. Ook is er uiteraard aandacht voor het op elkaar afstemmen van regelingen die betrekking hebben op de onderneming en de privésituatie. Hierbij wordt natuurlijk ook gekeken naar de mogelijkheden om bij schenking of vererving van het ondernemingsvermogen gebruik te maken van de bijzondere fiscale faciliteiten op dit terrein.

 

Echtscheidingsbemiddeling

Het kantoor heeft ruime ervaring bij echtscheidingsbemiddeling, het opmaken van een echtscheidingsconvenant, het maken van een ouderschapsplan en het verdelen van gemeenschappelijke bezittingen.


De ondernemings- en rechtspersonenpraktijk

Deze afdeling verzorgt de oprichting en ontbinding van rechtspersonen, zoals Besloten Vennootschappen, Stichtingen, Verenigingen en Coöperaties. Ook draagt zij zorg voor de wijziging van statuten en het opstellen van maatschaps- en firmacontracten.
Ruime ervaring en kennis is aanwezig op het gebied van bedrijfsoverdrachten, zowel in de vorm van een activa/passiva-transactie als een aandelenoverdracht, alsmede op het gebied van (juridische) fusie en splitsing.
Streekgebonden zaken op agrarisch gebied hebben wij tot ons specialisme verheven.


De registergoedpraktijk

Op het gebied van registergoederen (onroerende zaken en schepen) houden wij ons bezig met de eigendomsoverdracht van bestaande woningen, bedrijfsobjecten (ook agrarische) en schepen, alsmede het vestigen van hypotheekrechten. Naast de akte van levering en de hypotheekakte, waarvoor de tussenkomst van de notaris verplicht is, dragen wij ook zorg voor en assisteren bij het opmaken van koopovereenkomsten. Tevens adviseren wij u haarfijn bij allerlei (ook fiscale) kwesties bij de overdracht van registergoederen.
Daarnaast heeft de afdeling ruime ervaring in het juridisch begeleiden van nieuwbouwprojecten en het splitsen van gebouwen in appartementen